top of page

מערות הכרמל ורמות מנשה

מערת נחל עמירם

הכרמל

מערה קטנה המורכבת מאולם יחיד שמידותיו 14.5X8 מ' וגובהו המאפיין 1.5 מ'. למערה שני פתחים מלבניים, הפעורים בתחתית מצוק מלאכותי בגדתו הדרומית של נחל עמירם, כ-100 מ' מעל אפיק הנחל.עיצובה הנוכחי של המערה נעשה בחציבה ופירוק הסלע מהקירות. נראה כי המחצבה התבססה על חלל טבעי שהיה במקום שכן הדופן הפנימי של המערה בנויה מברקציית מערות מלוכדת בספליאוטמים.

מערת סיפון

הכרמל

מערת ספון הינה מערה היפוגנית בינונית המורכבת ממחילה בודדת שאורכה 28 מ' ועומקה המירבי 4 מ'. למערה פתח מעוגל גדול (4.5X3 מ'), הפעור בגדתו הדרומית של נחל ספונים, כ-20 מ' מעל אפיק הנחל. על אף גודלו הפתח אינו נראה למרחוק עקב הסתרתו על ידי עץ אלה גדול. 

מערת ספינה

הכרמל

מערת ספינה הינה מערה היפוגנית בינונית המורכבת מצמד אולמות ומספר מחילות במבנה דמוי רשת. אורכה הכולל של המערה מגיע ל-45 מ' ועומקה המירבי 2.5 מ'. למערה שלושה פתחים הפעורים בראש מדרגת סלע מקומית במצוק גדתו הצפוני של נחל ספונים, כ-6 מ' מעל האפיק.

מערת תל פרור

נחל השופט

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד פעור בסלע קירטון מגיל איאוקן (תצורת עדולם). פתח המערה פעור במדרון גדתו הדרומית של נחל השופט, כ-150 מ' ממזרח לחיבורו עם נחל השנים ומרחק דומה מדרום-מזרח לעין ותל פרור.

מערת ספונים

הכרמל

מערת ספונים היא מערה פריאטית היפוגנית שהתפתחה בסלע גיר עשיר במאובנים ימיים, מפרט מוחרקה של תצורת בינה. החלל הראשי מחולק על ידי מסך ספלאוטמים אשר לצידו ניצב עמוד ספלאוטמים גדול ומרשים במיוחד (קוטרו יותר ממטר). פעילות הקרסט הודוזי עדיין מתרחשת במערה והיא בוצית ולחה.

מערת פרויד

הכרמל

מערה קטנה (אורכה הכולל 26 מ') שנחשפה בגדתו הצפונית של נחל עמירם, כ-80 מ' מעל אפיק הזרימה. במערה ישנם ספלאוטמים רבים בהם מופיעים גם משקעי בריכות מעטים.

מערת אזוב 2

נחל אזוב, הכרמל

מערת אזוב הינה מערת קטנה המורכבת בעיקרה מאולם שנחצב בסלע קירטון מגיל קנומן (חבורת יהודה, תצורת שמיר). המערה נחצבה במדרון גדתו הצפונית של תחתית נחל אזוב. באזור המערה נחצבו מערות נוספות רבות, קטנות יותר ממערת אזוב 2 (למעט מערת אזוב 1)

1/2

Please reload

bottom of page