top of page

מערות הגליל התחתון

מערכת המסתור בעין מאהל

עין מאהל

מערכת מסתור עין מאהל מוגדרת כמערה בינונית (אורכה הכולל 91 מ') המורכבת מסדרת חדרים ומחילות, אשר נחצבו בידי אדם במאה השניה או השלישית לספירה. מערכת המסתור נחשפה במרכז מטע זיתים, סמוך לכפר עין מאהל שבהרי נצרת. פתח המערכת אותר ונפרץ בתחילת 2014 על ידי שודדי עתיקות.

ארבל - מכלול מערות מערבית למצודה

הר ארבל

חללים קיימים ועוד מספר חללים הרוסים, הפרוסים לאורך כ-85 מ', במספר קומות, בבסיס מצוקו העליון של הר ארבל, ממערב לקלעת אבן-מען.

סדק קרסטי כרמיאל

כרמיאל

במהלך עבודות הכשרת הקרקע לבנייה בצידה הדרומי של שכונת רמת אלון בכרמיאל נתגלה חלל קרסטי קטן בו בולטים משקעי מערות רבים. לאחר גילוי החלל הושלמה חציבת מדרגת סלע מאורכת הנמשכת לאורך צידו הדרומי של הרחוב. כיום חשוף החלל במדרגת סלע זו.

מערה 36

הר ניתאי

מערה 36 הינה מערה בינונית המורכבת ממספר ממחילות וחדרים שהתפתחו בתהליכי המסה פראטית (ע"פ: כיפות המסה מפותחות, מחילות בעלת פרופיל אליפטי או מעוגל) בכיוון צפון-מערב.

המערה נסקרה בקיץ 2010 על ידי בועז לנגפורד, מיקה אולמן ויואב פרחי, במסגרת סקר מערות בהר ניתאי. הסקר נערך כפרויקט צד של חפירת חומת הר ניתאי וחרבת חמם בהובלת עוזי ליבנר.

Please reload

bottom of page