top of page

מערות דרום מדבר יהודה

מערת הקמח

נחל פרצים

מערה גדולה שהתפתחה בתהליכי סחיפה מכאניים בסלע חוואר מגיל פלייסטוקן. המערה מורכבת ממחילה מוארכת ומסדרת פעמוני התמוטטות רחבים, היוצרים סדרה של פתחים בפני השטח. אורכם הכולל של חללי המערה עומד על 274 מ' ועומקה המירבי  מגיע ל- 22.5 מ'. 

מערת מצד זוהר

מצד זוהר

מערה בינונית (אורכה הכולל 33 מ') המורכבת ממחילה יחידה בסלע חוואר של תצורת הלשון. למערה צמד פתחים הבולטים למרחוק כחלונות כהים במצוק הלבן. הפתחים פעורים בחלקו התחתון של מצוק החוואר מדרום לאתר מצד זוהר, כ-4-5 מ' מעל לסלעי חבורת יהודה. לפתחים צורה כללית מלבנית והם מהווים את נקודת המוצא לערוץ שזרם בעבר במחילת המערה.

מערת נחל בוקק

נחל בוקק

מערה קטנה הפעורה במצוק גדתו הצפונית של נחל בוקק, סמוך לפתחו של הנחל, כ-70 מ' ממערב למערת האמוניט. למערה חלל יחיד שמידותיו כ-5.5X4 מ'. הגעה אל המערה אפשרית מתחתית הנחל בטיפוס עד לבסיס המצוק. פתח המערה פעור כ-2 מ' מעל בסיס המצוק והטיפוס אליו אפשרי בקלות.

מערת האמוניט

נחל בוקק

מערה קטנה הפעורה במצוק גדתו הצפונית של נחל בוקק, סמוך לפתחו של הנחל. למערה חלל יחיד שמידותיו כ-6X6 מ' וגובהו כ-2 מ'. פתח המערה בולט למרחוק ופונה לדרום-מזרח, מידותיו כ-3X2.5 מ' וצורתו מקומרת. הגעה אל המערה אפשרית מתחתית הנחל בטיפוס עד לבסיס המצוק. פתח המערה פעור כ-2 מ' מעל בסיס המצוק והטיפוס אליו אפשרי בקלות.

מערת זקיפי חבר

נחל חבר מעל המפל

מערה בינונית (אורכה הכולל 23 מ') שנוצרה בתנאים של אקוויפר כלוא אשר פעלו בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה). המערה נתגלתה על ידי גדעון הדס אשר פרסם את דבר קיומה בסקר מפת עין גדי, שם דווח על "מערה קרסטית עם נטיפים וחרסים רומים". לאחר גילויה נסקרה המערה על ידי צוות המלח"ם, אשר ביצע מיפוי של החלל. 

מערת אהרוני

(נחל חבר)

מערת אהרוני הינה מערה גדולה (אורכה הכולל 180 מ' וגובה המצטבר כ-5 מ') המורכבת בעיקרה מרשת מחילות רחבות ונמוכות שהתפתחו בתהליכי המסה. 
המערה נתגלתה ב-16.3.1961 על ידי משלחת הסקר של יוחנן אהרוני ותועדה בקצרה ביומניו. בינואר 2013 אותרה המערה בשנית ומופתה על ידי צוות מלח"ם. 

1/1

Please reload

bottom of page