top of page
פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבחוץ

פתח המערה - מבט מבחוץ

צילום: בועז לנגפורד

צנפות על מדף במרכז המערה

צנפות על מדף במרכז המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת תל פרור הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד פעור בסלע קירטון מגיל איאוקן (תצורת עדולם). המערה נסקרה על ידי ולדמיר בסולוב, אשר ביקר במקום באוקטובר 2013. שבועות אחדים לאחר הביקור מופתה המערה על ידי בועז לנגפורד ודניאל בן-טוב.

 

תיאור המערה:

פתח מערת תל פרור פעור במדרון גדתו הדרומית של נחל השופט, כ-150 מ' ממזרח לחיבורו עם נחל השנים ומרחק דומה מדרום-מזרח לעין ותל פרור. הפתח פעור כ-25 מ' מעל בסיס המדרון, מידותיו8.5X3.5 מ' וצורתו הכללית קמורה.

 

חלל המערה מורכב מאולם מאורך שהתפתח על ציר צפון-מזרח – דרום-מערב. מידותיו 24X6 מ' וגובהו כגובה הפתח. כל חלקי האולם מוארים היטב מאור השמש החודר דרך פתחו הגדול. האור החודר מהפתח, בשילוב לחות מעטה המתעבה על קירות האולם, מאפשרים את התפתחותו של טחב ירוק, המכסה חלקים גדולים מקירות המערה. לאורך הקירות ישנם קווי מדרגה מאורכים המעידים כי המערה נוצרה בחציבה. מחילות צרות, בעלות חתך אליפטי וקירות מוחלקים, מעידות אולי כי לחלל החצוב קדם חלל טבעי אשר הורחב ועוצב בחציבה. המחילות פעורות

בתחתית הקיר המזרחי של המערה, בעיקר בסמוך לפתח.

 

קרקעית המערה נטויה בירידה מתונה מכיוון הפתח לכיוון חלקה הפנימי. הקרקע מכוסה עפר תחוח בצבע אפור ומעט אבנים קטנות. תשעה מטרים מדרום לפתח יורדת הקרקעית במדרגה רדודה אשר נוצרה מאבני שדה גדולות. מתאר אבנים נוסף קיים בקצה הפנימי של המערה, שם ישנו חצי מעגל הסוגר את פינת האולם.

 

הערות:

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מעין פרור. עד למעין ניתן להגיע בכל רכב.

  • במהלך מיפוי המערה נמצאו בה צנפות בינוניות אשר אותרו על גבי מדף סלע בגובה הקיר המזרחי של המערה. הצנפות נאספו ונשלחו לאור קומאי מאוניברסיטת תל אביב.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת תל פרור

אזור: יער השופט

נ.צ: 160244/225993

גובה: 128 מ' מעל פני הים

 

bottom of page