top of page
נוף לאזור האיצטדיון מבעד לפתח המערה

נוף לאזור האיצטדיון מבעד לפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

שאריות סעודה של רעדן

שאריות סעודה של רעדן

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

מערת נחל עמירם הינה מערה קטנה המורכבת מאולם יחיד שמידותיו 14.5X8 מ' וגובהו המאפיין 1.5 מ'. למערה שני פתחים מלבניים, הפעורים בתחתית מצוק מלאכותי בגדתו הדרומית של נחל עמירם, כ-100 מ' מעל אפיק הנחל. המסלע הוא גיר משוכב של בסיס תצורת בינה (פרט מוחרקה) מגיל טורון. 

עיצובה הנוכחי של המערה נעשה בחציבה ופירוק הסלע מהקירות. נראה כי המחצבה התבססה על חלל טבעי שהיה במקום שכן הדופן הפנימי של המערה בנויה מברקציית מערות מלוכדת בספליאוטמים. ספליאוטמים נוספים נמצאים בשולי החלל (למשל בתחתית הדופן הדרומית, באזור הסמוך לפתח) וכן בחללים זעירים שנחצו על ידי החציבה. משקעי בריכה יבשים מופיעים בקרקעית דרום האולם, כ-2.5 מ' ממזרח לפתח הדרומי.

קרקעית האולם מכוסה בחומרי חציבה עם מעט מאוד הצטברות מעליהם. זו כוללת בעיקר גללים יבשים ומתפוררים של דורבנים ושפנים. פסולת החציבה אלו אבנים מזוותות בגודל 5-30 ס"מ, רובן ערומות בצמוד לדופן הצפונית של מרכז החלל. 

 

הערות:

בחלק הפנימי של האולם, באזור אפלולי יותר מיתר חלקי החלל, נצפו מספר רעדנים גדולים וכן תיקן מצרי יחיד.

הכניסה אל החלל נוחה יותר מהפתח הדרומי. הפתח הצפוני חסום חלקית על ידי סלע גדול ומעט צמחיה. 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת נחל עמירם 

מיקום: הר הכרמל, נחל עמירם

נ.צ: 147998/242390

רום: +111 מ'

מערת נחל עמירם.png
bottom of page