מערות השומרון והגלבוע

בור עררה

מערת ספלולי קנה

מערת זנב

בור עקיבא

פיר חרבתה

מערת לימן

מערת רפיידה

עין אל מערה - ואדי חכים

מערת דלק

מערת תנשמת

מערת נחל בית עריף

מערת עופרים

סקר מערות נחל תאנים

מערת אל מדוור

מערת אלקנה

מערת אל ג׳מל

מערת כור

קמין עזון

מערת עבוד

מערת הר יצפור

מערת אלון מורה

בור חן

מערת אל עמוד

Please reload