מערות השומרון והגלבוע

בור עררה

נחל סיף

בור עררה הינו מערה אנכית קטנה, בעלת אולם מרכזי, שהתפתח בסלע גיר של תצורת בענה מגיל טורון

מערת ספלולי קנה

נחל קנה

מערה בינונית המורכבת מרשת מחילות שהתפתחו בסלע דולומיט של תצורת וורדים. חללי המערה פרושים במפלס יחיד ונמשכים לאורך מצוק מקומי בחלקה העליון של גדתו הדרומית של נחל קנה. המערה התגלתה על ידי אסף שביט וסרגיי שפיצין בקיץ 2015 במהלך עבודתם המקיפה באיתור מערות באגן נחל קנה.

מערת זנב

נחל קנה

מערה בינונית המורכבת מרשת מחילות שהתפתחו בסלע דולומיט של תצורת וורדים. חללי המערה פרושים במפלס יחיד ונמשכים לאורך מצוק מקומי בחלקה העליון של גדתו הדרומית של נחל קנה. המערה התגלתה על ידי אסף שביט וסרגיי שפיצין בקיץ 2015 במהלך עבודתם המקיפה באיתור מערות באגן נחל קנה.

בור עקיבא

נחל נטוף

בור אנכי קרסטי המורכב מחלל אנכי בודד. החלל מגיע לעומק מירבי של 16 מ' ולאורך כולל של 22 מ'. מיקום הבור נמסר למלח"ם על ידי אהרון טבגר במהלך קיץ 2017. בחודש ספטמבר אותה השנה האתר נסקר ומופה על ידי צוות המלח"ם

פיר חרבתה

נחל נטוף

מערה אנכית קטנה בעומק 12.5 מ׳ שנוצרה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל קנומן (תצורת כפר שאול). למערה פתח מעוגל (מידותיו 3.8X2.2 מ') הפעור בגדתו הדרומית של נחל נטוף, כ-25 מ' מעל אפיק הנחל. מעל פתח המערה גדל עץ קטלב מצוי.

מערת לימן

ואדי אל חכם

מערת לימן הינה מערה קטנה המורכבת מחלל יחיד שהתפתח בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצ' עמינדב). פתח המערה פעור בתחתית מדרגת סלע נמוכה הנמשכת בגדתו המערבית, כ-15 מ' מעל ולאורך אפיק הזרימה של ערוץ קטן היורד בציר כללי צפון - דרום ונשפך אל ואדי אל חכם (ואדי לימן)

מערת רפיידה

מצפון לכפר עבוד

מערה גדולה הבנויה בעיקרה משלושה חללים בעלי מימדים שונים שהתפתחו ונחצבו בסלע גיר מגיל קנומן עליון (תצ' עמינדב).

פתח המערה פעור בגדתו המזרחית וכ-10 מ' מעל אפיקו של ערוץ קטן היורד בציר כללי צפון - דרום ונשפך אל ואדי אל חכם (ואדי לימן).

1/4

Please reload

האתר פותח ומנוהל על ידי יואב נגב, כל הזכויות שמורות