top of page

וידאו

הרצאות מתוך הכנס להשקת אטלס מדבר יהודה

פרופ' בועז זיסו: מערות מפלט במדבר בנימין - ממבצע מגילה ועד היום (צילום: אוריאל פרייזר)

פרופ' עמוס קלונר: מבצע מדבר יהודה ותגליותיו (שנות השישים) (צילום: אוריאל פרייזר)

פרופ' שמעון דר: חלוצי המערות - משלחת אהרוני לדרום מדבר יהודה (שנות החמישים) (צילום: אוריאל פרייזר)

רועי פורת: קורות הסקר במצוקי ים-המלח בשנות האלפיים (צילום: אוריאל פרייזר)

פרופ' עמוס פרומקין: אטלס המערות ו-35 שנות סקר מלח"ם במדבר יהודה (צילום: אוריאל פרייזר)

דר' איתן קליין: המרדף אחר שודדי העתיקות - פעילות היחידה למניעת שוד עתיקות במדבר יהודה בשנים האחרונות (צילום: אוריאל פרייזר)

בועז לנגפורד: מיפוי מערות הגיר הגדולות בישראל (צילום: אוריאל פרייזר)

הרצאות מתוך הכנס להשקת אטלס מדבר יהודה - ההשקה הירושלמית

הרצאתו של אורי דוידוביץ׳ ״דגמי הפעילות האנושית במדבר יהודה וסביבותיו״ ההרצאה השלישית מתוך ההשקה הירושלמית של ״אטלס מערות מדבר יהודה״.

הרצאתה של מיקה אולמן ״הפרההיסטוריה של מערות נחל תקוע ונחל ערוגות עליון סקר ומיפוי בעקבות רנה נויל״ ההרצאה השניה מתוך ההשקה הירושלמית של ״אטלס מערות מדבר יהודה״.

הרצאתו של פרופסור חיים גבירצמן מהמכון למדעי כדור הארץ באוניברסיטה העברית בירושלים על ״מי התהום במדבר יהודה״. מתוך ההשקה הירושלמית של ״אטלס מערות מדבר יהודה״. 

הרצאתו של עמוס פרומקין ״התפתחות ופריחה בחקר המערות במדבר יהודה והשומרון״ ההרצאה הרביעית והאחרונה מתוך ההשקה הירושלמית של ״אטלס מערות מדבר יהודה״.

 וידאו ממערות

על מערת נחל קנה (בידיא) וממאציה

מערות הר ברניקי

גילוי מערת אריאל - 1995

מערת כפר כנא

דיגום מים במערת האומה. צילום: ישראל נעמן ונבו פישביין

מערת נחל קנה - צילום חובבני

דיון בממצאים ממערת נחל קנה

על גילוי מערת מלח״ם

העולם הסודי התת קרקעי של ישראל - סרט דובר אנגלית.

נוער מלח״ם בהר סדום - 1991

מערת קריית ספר - מערת נאות הפיסגה

הבור הסיני בעופרה

bottom of page