top of page

מערות הר סדום

מערת פרץ

מישור עמיעז

מערה באורך כ 80 מ׳ שהתפתחה בסלע חוואר מתצורת לשון. המערה מורכבת מצמד ערוצי זרימה, פעיל ונטוש, היורדים בכיוון כללי ממזרח למערב. פתח המערה במוצא הערוץ הפעיל, בראש ערימת שפוכת מקומית החוסמת את מוצא הערוץ. בפני השטח הפתח פעור סמוך לבסיס מדרון בגדתו הצפונית של ערוץ רחב הנשפך אל נחל פרצים.

מערת לא סגורה

מערה קטנה שנוצרה בסלעי חיפוי ומלח מגיל פליוקן ופלייסטוקן (תצורת סדום ותצורת הלשון). אורכה הכולל של המערה עומד על 60 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-55.8 מ'.

מערת כרבולת

דרום הר סדום

פתח המערה הוא בולען ענק המנקז שטח נרחב בדרום ההר. אל הבולען מתנקזים ערוצים מצידו הצפוני והדרומי. 

הגישה אל פתח המערה לא בעיתית.

הירידה אל תחתית פתח המערה מצריכה עזרת חבלים.

הבקתה

סדום

מערת בקתה הינה מערה בינונית שנוצרה בסלעי חיפוי ומלח מגיל פליוקן ופלייסטוקן (תצורת סדום ותצורת הלשון). אורכה הכולל של המערה עומד על 138 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-73 מ'.

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב ויורה ליסוביץ'.

מרכז הר סדום

ארובת מלח רחבה שעומקה כ-40 מ' ודרכה חודר אור אל חלל המערה. בתחתית הארובה התפתחה מחילה צרה ומפותלת מעליה ישנם מפלסים עליונים נטושים, המורכבים ממחילות צרות ביותר. המחילות התפתחו בסלע מלח בכיוון כללי מערבה. 

מערת גביש שחור

מערת גביש שחור בנויה מאולם מוארך שהתפתח בסלע חיפוי. וממספר פירים רדודים החודרים אל שכבות המלח.

פתח המערה נראה כחריץ צר ומאורך אשר נפער במרכז ערוץ היורד מבמת ההר מערבה. 

מערת מרפסת

מערת מרפסת הינה מערה בינונית (אורכה הכולל כ-300 מ') הבנויה מערוץ זרימה מרכזי וממספר ערוצים נטושים.

 

** הביקור במערה דורש הצטיידות חבל באורך 35 מ' לירידה בארובה וכן חבל/ רצועה באורך 10 מ' לעיגון לפני הירידה לארובה.

 

1/1

Please reload

bottom of page