top of page

תאור המערה:

מערת עובדיה הינה מערה בינונית המורכבת בעיקרה מצמד אולמות מאורכים שנוצרו בתהליכי המסה פראטים-היפוגנים, בסלע גיר מגיל טורון (תצורת מוחרקה).

המערות נסקרו בעבר במסגרת סקר הכרמל של עולמי (פורסם ב-1984) אשר תיאר גם את 'מערת עובדיה הקרוסה' אשר נמצאת בראש המצוק, מעל פתחיה של מערת עובדיה.

 

למערה שני פתחים, גדולים ובולטים, החשופים על מדרון הפונה מערבה, בגדתו הצפונית של נחל עובדיה. צורת הפתחים מעוגלת ומידותיהם: פתח צפוני – 2.3X1.8, פתח דרומי – 5.4X9.3.

פתחי המערה מובילים לצמד אולמות שהתפתחו על ציר מזרח – מערב. האולמות מחוברים על ידי שני פתחים רחבים. הפתח המערבי חסום בחלקו ע"י סלעי מפולת, כך שהמעבר בין האולמות אפשרי דרך הפתח המזרחי (מידותיו 3.6X2.1 מ'). בחלקו התחתון של הפתח בנוי קיר אבני שדה, דל ונפול.

קרקעית האולמות אופקית ומכוסה ברובה בקרקע כהה ומעט אבני מפולת. חלק מאבני המפולת סודרו בערימה שהוצבה במרכז האולם הדרומי. תקרת האולמות מעוגלת ובולטים בה כיפות המסה רחבות ורדודות. כיפת המסה עמוקה נמצאת בצידו המזרחי של האולם הצפוני, תקרת הכיפה מגיעה לגובה 9 מ' מעל קרקעית המערה. בדומה לתקרת המערה, מעוגלים גם קירותיה, בהם בולטות שכבות הסלע בהן התפתחה המערה (דיפ + 8.5 באזימוט 32).

בנקודות שונות לאורך תקרת המערה גדל טחב, המתפתח הודות לאור החודר מפתחי המערה ולטפטוף המים החלש היורד מתקרתה. טפטוף זה יוצר מעט משקעי מערות, בהם: נטיפי קש 

אחדים ואלמוגי מערות זעירים. האור החודר אל חלל המערה יוצר גם מקום מחיה נוח ליונים רבות המקננות בקירות המערה וכן גם לפרוקי רגלים שונים החיים בקרקעיתה.

בחלקי המערה השונים ובעיקר בחלקו המזרחי של האולם הצפוני, נמצאו שברי כלי חרס ופרטי צור. ע"ג משטח סלע קטן המצוי בחלקו המערבי של האולם הצפוני, ישנו שקע הנראה אולי כחציבה של ספלול גס.

 

מדרום לפתח המערה, בסמוך לו, פעורים מספר פתחים נוספים המובילים לחללים קטנים. חללים אלו, יחד עם חללי המערה מוכרים בשם "מערות עובדיה".

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מאזור התעשיה שבצפון-מזרח טירת הכרמל.

  • הכניסה אל המערה אפשרית דרך פתחה הדרומי. מול פתחה הצפוני גדלים צברים רבים החוסמים את אפשרות הגישה אל הפתח.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו

 

שם המערה: מערת עובדיה

נ.צ: 14781/24204

מיקום: נחל עובדיה – הר הכרמל

גובה: 57 מ' מעל פני הים

bottom of page