top of page

מערות דרום הרי יהודה גוש עציון והרי חברון

DSCF0876.JPG

מערת חריטון
גוש עציון

מערת חריטון הינה מערת קרסטית ענקית – הארוכה במערות הגיר בישראל. המערה מורכבת מרשת מחילות מסועפות וכמה עשרות אולמות מעוגלים. התיישבותו של הנזיר המתבודד חריטון בקרבת המערה הביא למערה את שמה. אורכן הכולל של מחילות המערה מגיע ל- 4216 מ', והן מתפרסות במבוך דמוי רשת שבחלקיה השונים פעורים עשרות אולמות וחדרים.

מערת טור א צפא

נחל נציב

מערה גדולה (אורכה הכולל 441 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים היפוגנים, בסלע דולומיט ודולומיט גירי מגיל קנומן (תצורת כסלון) בגדה הצפונית של נחל נציב. המערה שמשה כמערת מפלט לפליטי מרד בר כובבא והתגלו בה ממצאים החל מהתקופה הפלאוליתית התיכונה דרך התקופה הכלכוליתית ועד התקופה הרומית (מרד בר כוכבא)

מערת פלג

גוש עציון

מערת פלג הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מאורך, אשר נפער בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה). דיווח אודות המערה נמסר על ידי יובל פלג, אשר ביקר במקום בשנת 2013. במהלך ביקורו איתר יובל ממצאים פרהיסטוריים ובהם סהרון צור, אשר מאפשר לתאר את מועד הפעילות במערה לתרבות הנטופית.

מצוק הפטריה מערה 10

נחל תקוע

מערה בינונית (אורכה המצטבר 63 מ' וגובהה המצטבר 10 מ') המורכבת בעיקרה מרשת מחילות מסועפת. בכל חלקי המערה ישנם סימני המסה מעוגלים, ארובות עיוורות וכיפות המסה, המעידים כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגנים שפעלו בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה).

מערת כרמל

דרום הר חברון

מערת כרמל הינה מערת אולם בינונית. בצידו הדרומי ביותר של האולם ישנו אזור נמוך בו הושקעו ספלאוטמים מעטים (נטיפים, משטחי זרימה, אוזני פיל), חלקם פעילים.

הירידה אל המערה דורשת עזרת 8 מ'.

1/1

Please reload

bottom of page