top of page

מערות צפון השפלה ומישור החוף

מערת הדלת הכתומה

מודיעין עילית

מערה המורכבת בעיקרה מאולם נמוך שאורכו כ-35 מ', רוחבו כ-6 מ' וגובהו כ-1.5 מ'. בכל חלל האולם ישנו עושר אדיר של משקעי מערות היפים בהם הלקטטים זעירים הגדלים במבנה סבוך וצפוף. בצידו המערבי של מרכז האולם, בינות למסכי ספלאוטמים, ישנה בריכת מים גדולה, 3X1.2 מ' ועומקה מגיע ל-0.5 מ'. באוגוסט 2015 דווח על עבודת כלים כבדים באזור המערה. בבדיקה של רט"ג נתגלה כי המערה הושמדה למטרות בניה.

מערת עין אל-מידיה

גבעות חשמונאים

מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם פתוח. מורפולוגיה מעוגלת וכיפות המסה הפעורות בתקרת האולם מלמדים כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים שפעלו בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה).

מערת חרוטי בטון

קריית ספר

מערה גדולה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). מבנה המערה כשל אולם רחב שמידותיו 51X28 מ' וגובהו נע בין 0.3 ל-2.5 מ'.  

מערת מנחת חינוך

קריית ספר

מערה קצרה שלכל אורכה מכוסים קירות ותקרת המערה באלמוגי מערות גדולים השבורים ברובם. נראה כי מערה זו התגלתה גם היא במהלך העבודות להכשרת השטח לבניית הישוב וכי אורכה המקורי היה ודאי גדול יותר.

1/1

Please reload

bottom of page