top of page

מערות הרי ירושלים

מערת התאומים

נחל מערה

מערה גדולה הנמצאת בגדתו הצפונית של נחל המערה, בגובה אפיק הנחל. המערה נוצרה בגיר דולומיטי מאסיבי של תצורת ורדים מגיל קנומן, בכפיפה המערבית של קמר רמאלה. המערה בנויה בעיקרה מאולם רחב, מידותיו כ-60X60 מ' וגובהו המאפיין 10 מ'. החל מ-2009 נחקרת המערה על ידי המרכז לחקר מערות והמחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטת בר אילן.

קמין בגין

פארק בגין

בור קרסטי המורכב משני קמינים, שהתפתחו בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' עמינדב), לאורך סדק הנמשך על ציר צפון-מערב – דרום-מזרח.

למערה פתח אנכי הפעור בראשו של קמין I, מידותיו 1.5X1.5 מ', וצורתו מעוגלת. 

פתח המערה מוביל לקמין קרסטי עמוק. עומק הקמין מראשו ועד בסיסו הוא 30 מ'.

מערת הדר ביתר

הדר ביתר

מערה קטנה, אורכה הכולל 36 מ' ועמקה המירבי 15 מ'. המורכבת בעיקרה מצמד מחילות ופיר אנכי . למערה פתח אנכי שמידותיו כ-1.5X5 מ'. מהפתח נמשכת ארובה אנכית צרה שעומקה כ-10 מ' ובתחתיתה ישנו חדר רחב המשתפל לצפון. 

מערת האומה

מערת האומה הינה מערת ענק המורכבת בעיקרה מקניון ואדוסי (ערוץ זרימה תת-קרקעי המנקז מים בתחום המאוורר) שהתחתר בסלע גיר וקירטון מגיל קנומן (תצורת כפר שאול). בערוץ קיימת זרימת מים קבועה המשתנה בהתאם לעונות השנה

1/1

Please reload

bottom of page