מערות צפון מדבר יהודה

מערת מנזר הצלבים

נחל תקוע

מערת אולם כ 15X8 מ', גובה כ-3 מ'. בקרקעית סדימנט כהה עשיר בגללים שרופים בעובי מטר לפחות. דפנות מוחלקות וחתך רוחב אליפטי: המערה נראית פריאטית/היפוגנית. פתח רחב 10 מ', גובה 3. קירות דלילים בנויים בפתח לגובה 1 מ'. פטינה של פיח ושרידי מדורות בתקרה. שימשה כמערת רועים.

מערת חריטון

נחל תקוע

מערה חריטון (מע'רת אל-מעצה) היא מערת הגיר הארוכה בישראל. אורכן הכולל של מחילות המערה מגיע ל- 3450 מ', והן מתפרסות במבוך דמוי רשת שבחלקיה השונים פעורים 55 אולמות וחדרים. המרחק מפתח המערה ועד לנקודה הרחוקה ביותר, כ- 400 מ'. למערה שלושה פתחים שנחשפו בגדתו המערבית של נחל תקוע.

מערת ואדי קלט

מערה גדולה (אורכה הכולל 146 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה) למערה פתח בולט בעל צורה קשתית (מידותיו 4X2.3 מ') הפעור בגובה גדתו הצפונית של ואדי קלט, כ-25 מ' מעל אפיק הנחל

ביר אל קעיר

בור אנכי קטן המורכב מאולם רחב, מידותיו 20X16 מ' וגובהו 8 מ'. קרקעית האולם מכוסה שכבה עבה של לשלשת יונים

1/1

Please reload