המערות הארוכות בישראל:

 

* מעודכן ל: מאי 2020

המערות העמוקות בישראל:

 

* מעודכן ל: יוני 2019

מערות הגיר הארוכות בישראל:

 

* מעודכן ל: מאי 2020

מערות המלח הארוכות בישראל:

 

מערות המלח העמוקות בישראל:

 

האתר פותח ומנוהל על ידי יואב נגב, כל הזכויות שמורות