top of page
פתח מערת אזוב 1

פתח מערת אזוב 1

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת אזוב הינה מערת קטנה המורכבת בעיקרה מאולם שנחצב בסלע קירטון מגיל קנומן (חבורת יהודה, תצורת שמיר). המערה נחצבה במדרון גדתו הצפונית של תחתית נחל אזוב. באזור המערה נחצבו מערות נוספות רבות, קטנות יותר ממערת אזוב 1. מקבץ המערות מסומן במפה האזורית בשם "מערות אזוב" וכן מופיע בסקרים שנעשו באזור (לדוגמא: זאב וילנאי – אינציקלופדיה ארכיאולוגית).

 

למערה צמד פתחים החצובים זה ממזרח לזה. מידות פתח I: 1.1X2.2 מ', צורתו מלבנית. מן הפתח ואל פני השטח נמשך מסדרון חצוב ללא תקרה. מידות פתח II: 5.3X1.5 מ', צורתו קמרון המתרחב מראשו לכיוון בסיסו. גדר ברזל ועץ חרוב גדול חוסמים את המעבר דרך פתח זה.

חלל המערה מורכב מאולם שמידותיו 18X9 מ' וגובהו מגיע ל-2 מ'. קרקעית האולם מכוסה עפר תחוח ומעט גושי קירטון מתפורר שהתנתקו מתקרת המערה. ברוב שטח האולם נטויה קרקעיתו בירידה מצפון לדרום בשיפוע מאפיין של 15 מעלות. תקרת האולם מורכבת מקירטון בלוי ומכוסה ברובה בפיח. בזמן הביקור במערה (חורף 2012) נצפו טפטופי מים הנוזלים מתקרת המערה. נראה כי יש קשר טוב בין חלל המערה לרטיבות שמחוצה לו (מטפטף אך ורק בזמן גשם).

בצידו המזרחי של האולם, בסמוך לפתח II, ישנו חלל נמוך המופרד מיתר חלקי המערה על ידי מדרגה בתקרה. מידות החלל 6.5X9.5 וגובהו נע בין 0.3 ל-0.9 מ'. קרקעית החלל נטויה בחריפות מחלקו הפנימי לכיוון מרכז אולם המערה.

 

בחלקי המערה השונים נצפו נבירות שועלים, נקודת מרבץ של חזיר בר וכן עטלף יחיד שזוהה כאחד ממיני הפרסף הקטנים (יתכן גם פרספון).

 

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מכיוון המוסד הפסיכיאטרי שבפתחת נחל אזוב.

נכתב על ידי בועז לנגפורד

שם המערה: מערת אזוב 1

נ.צ: 147570/244462

מיקום: נחל אזוב – הר הכרמל

גובה: 80 מ' מעל פני הים

bottom of page