רכישת פירסומים

אטלס המערות של מדבר יהודה זמין לקניה בהוצאת מאגנס:

ניתן לרכוש חוברות נקרות צורים (טרם אזלו: מס' 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20), וכן 'מערכת הקרסט בהר סדום' ו'קמינים קרסטיים'. מחיר כל חוברת 30 ש"ח. הזמנות יש לשלוח בדואר למלח"ם יחד עם שיק לפקודת 'האוניברסיטה העברית'. החוברות יישלחו בדואר חוזר.

נקרות צורים 9
נקרות צורים 9
press to zoom
נקרות צורים 10
נקרות צורים 10
press to zoom
נקרות צורים 11, 12
נקרות צורים 11, 12
press to zoom
נקרות צורים 13
נקרות צורים 13
press to zoom
נקרות צורים 14
נקרות צורים 14
press to zoom
נקרות צורים 16
נקרות צורים 16
press to zoom
נקרות צורים 17
נקרות צורים 17
press to zoom
נקרות צורים 18
נקרות צורים 18
press to zoom
נקרות צורים 19
נקרות צורים 19
press to zoom
נקרות צורים 20
נקרות צורים 20
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom