top of page

רכישת פירסומים

אטלס המערות של מדבר יהודה זמין לרכישה (120 ש"ח)

להזמנה ותשלום (ביט, paybox, העברה בנקאית): 054-7780505

ניתן לרכוש חוברות נקרות צורים (טרם אזלו: מס' 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20). מחיר כל חוברת 20 ש"ח.

'מערכת הקרסט בהר סדום' ו'קמינים קרסטיים' בעלות 30 ש"ח.

 

חדש! יצא גליון 21 של נקרות צורים. ניתן לרכוש את הגליון החגיגי בעלות 50 ש"ח.

להזמנה ותשלום (ביט, paybox, העברה בנקאית): 054-7780505

bottom of page