רכישת פירסומים

אטלס המערות של מדבר יהודה זמין לקניה בהוצאת מאגנס:

ניתן לרכוש חוברות נקרות צורים (טרם אזלו: מס' 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20), וכן 'מערכת הקרסט בהר סדום' ו'קמינים קרסטיים'. מחיר כל חוברת 30 ש"ח. הזמנות יש לשלוח בדואר למלח"ם יחד עם שיק לפקודת 'האוניברסיטה העברית'. החוברות יישלחו בדואר חוזר.

נקרות צורים 9
נקרות צורים 9
נקרות צורים 10
נקרות צורים 10
נקרות צורים 11, 12
נקרות צורים 11, 12
נקרות צורים 13
נקרות צורים 13
נקרות צורים 14
נקרות צורים 14
נקרות צורים 16
נקרות צורים 16
נקרות צורים 17
נקרות צורים 17
נקרות צורים 18
נקרות צורים 18
נקרות צורים 19
נקרות צורים 19
נקרות צורים 20
נקרות צורים 20