top of page
פתח מערת פרויד

פתח מערת פרויד

צילום: בועז לנגפורד

חלל מוארך שדפנותיו מכוסות משקעי מערות

חלל מוארך שדפנותיו מכוסות משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

חלל מוארך שדפנותיו מכוסות משקעי מערות

חלל מוארך שדפנותיו מכוסות משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

משטחי זרימה וסכרונים יבשים

משטחי זרימה וסכרונים יבשים

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים פעילים. בחלקם עוברים שורשי עצים

נטיפים פעילים. בחלקם עוברים שורשי עצים

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה במבט מבפנים

פתח המערה במבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת פרויד הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 26 מ') שנחשפה בגדתו הצפונית של נחל עמירם, כ-80 מ' מעל אפיק הזרימה. המערה נוצרה בסלע גיר מגיל קנומן, בתהליכי המסה פראטים שפעלו לאורך קו שבר שכיוונו דרום-מזרח – צפון-מערב.

למערה פתח אנכי ונסתר (מידותיו 2X0.7 מ'), הפעור בתחת למשטח סלע קטן, במרכז מדרון תלול המהווה את גדתו הצפונית של נחל עמירם. פתח המערה מוביל לחלל רחב ומואר למחצה, קרקעיתו מכוסה אדמת טרה רוסה אדומה הנטויה בתלילות מצידו המזרחי לצידו המערבי של החלל. במרכז קרקעית החלל, בצמוד לקירו הצפוני, נראו 2 שברי חרס גסים. קירות החלל משופעים בתלילות לכיוון פתח המערה ונראים בהם עדשות צור רבות. יתכן כי חלק משברי הצור הרבים הפזורים במערה הינם נתזי צור מעשה אדם.

בצידו המזרחי של חלל הכניסה, בראש מדרון הקרקעית, ישנו מעבר נמוך המוביל לחדר קטן בו שוררת טמפ' יציבה ולחות גבוהה. ברחבי החדר ישנם ספלאוטמים רבים בהם מופיעים גם משקעי בריכות מעטים. בחלקו המערבי של החדר, בסמוך לפתח המחבר בינו לבין חלל הכניסה, ישנם שורשי עצים החודרים אל חלל המערה מתקרתה. קרקעית החדר משופעת מערבה – לכיוון חלל הכניסה, וצפונה – לכיוון עומק קו השבר שלאורכו התפתחה המערה, שם, בתחתית המדרון, ישנם שקעי המסה מעוגלים. תקרת החדר מורכבת משכבת סלע אופקית המייצגת את שיפוע השכבות בהן התפתחה המערה (דיפ °10+ באזימוט 100).

בצידו המערבי של חלל הכניסה ישנו פתח נמוך המוביל לחלל רחב ונמוך שנוצר בינות לשכבות סלע אופקיות. בקצה החלל ישנו מעבר צר, בלתי עביר, דרכו ניתן להציץ אל חלל נמוך ביותר המהווה את קצה חלק זה של המערה. בזמן הביקור במערה (10.3.12) נראה בחלל נמוך זה זוג יערונים.

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית מכביש דרך פרויד או לחילופין דרך אפיק נחל עמירם. ניתן לראות את פתח המערה רק ממרחק קצר בלבד.

  • הירידה אל המערה מצריכה שימוש בחבל עזר, ללא צורך בציוד גלישה. את החבל ניתן לעגון על גשר סלע הנמצא כחצי מ' מתחת לפתח המערה.

 

* במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

 

ציוד:

  • חבל באורך 10 מ' לירידה אל המערה – ניתן לעגון עם חבל הגלישה.

 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת פרויד

נ.צ: 148591/242452

מיקום: נחל עמירם – הר הכרמל

גובה: 173 מ' מעל פני הים

bottom of page