top of page

עזרת הציבור

בדף זה יתפרסם מידע על מערות שמיקומן אבד או מידע על דיווחים ישנים שטרם נבדקו

פיר נועם – עין חרשה

 

בארכיון המלח"ם נמצא שקף ישן ובו צילום של פתח מערה. על השקף נכתב "פיר (נועם מחורש ירון)" וכן המיקום "עין חרשה". לצד השקף נמצא גם מיפוי כללי של המערה המציג חלל קטן המורכב משני פירים. לפי תמונה בשקף נוסף נראה כי מדובר על פתח של מערה טבעית.

נסיון של צוות המלח"ם לאתר את פתח המערה לא הוביל לגילויה. ככל הנראה נקודת הציון שנכתבה על גבי המפה איננה נכונה שכן בסריקה מדוקדקת של נקודת הציון וסביבתה (ברדיוס של 300 מ' ממנה) לא אותר הפתח.

 

נשמח לכל מידע על המקום. ניתן לשלוח מייל ל caving.research@gmail.com

מערת זרת (אל עמוד) - נחל קנה

 

מערת זרת פורסמה בעבר טרם עידן ה-GPS בחוברת ניקרות צורים 7 בעמוד 68.

מידע נוסף להתמצאות : מעין נווטיף רואים מתחת לאופק שיח גדול כפול חציו הימני עגול (חרוב) והשמאלי פרוע (אלון מצוי) 10 מ׳ מעליהם פתח המערה.

נ״צ כללי : 1595/1722

בשנים האחרונות היו מספר נסיונות לאתרה מחדש, תוך חיפוש באזור בו היא פורסמה אך ללא הצלחה לאתר את פתחה.

יתכן מאוד כי מי מהגולשים מכיר אותה או יאתר אותה בטיול באזור.

נשמח להתעדכן לגבי מציאתה במייל - caving.research@gmail.com

 

bottom of page