top of page
פתח מערת סיפון - מבט מבפנים

פתח מערת סיפון - מבט מבפנים

פתח המערה מוסתר מאחרוי הצמחיה

פתח המערה מוסתר מאחרוי הצמחיה

צילום: בועז לנגפורד

ספלול חצוב

ספלול חצוב

צילום: בועז לנגפורד

אלמוגי מערות באזור הפתח

אלמוגי מערות באזור הפתח

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

מערת ספון הינה מערה היפוגנית בינונית המורכבת ממחילה בודדת שאורכה 28 מ' ועומקה המירבי 4 מ'. למערה פתח מעוגל גדול (4.5X3 מ'), הפעור בגדתו הדרומית של נחל ספונים, כ-20 מ' מעל אפיק הנחל. על אף גודלו הפתח אינו נראה למרחוק עקב הסתרתו על ידי עץ אלה גדול. המסלע בו התפתחה במערה שייך לתצורת ערקן מגיל קנומן, כאשר חלקה החיצוני מורכב מגיר קשה ואילו חלקה הפנימי מגיר רך. 

מחילת המערה התפתחה לאורך סדך בכיוון מזרח-דרום-מזרח, תוך שהיא מורכבת ממפלס עיקרי הנמשך בעליות וירידות מקומיות. מפלס מקומי נוסף התפתח כ-10 מ' מהפתח, מעל לאוכף סלעי בקרקעית. המפלס העליון בנוי ממחילה צרה בה הושקעו עיקר הספליאוטמים הקיימים במערה. אלו כוללים בעיקר נטיפים, משטחי זרימה ואוזני פיל – כולם יבשים. נטיף פעיל נראה בתקרת המפלס התחתון, בסמוך לאזור הדו-מפלסי. על גבי האוכף הסלעי שמתחת למפלס העליון נחצב ספלול קוני שקוטר שפתו ~15 ס"מ ועומקו דומה. למעט האוכף הסלעי מרבית הקרקעית מכוסה סדימנט כהה ותחוח, בו מעורבים גללי שפנים ודורבנים. ברוב שטח הקרקעית לא נוצרה הצטברות סדימנט משמעותית, למעט במרחב הפתח ובנקודות אחדות בפנים החלל. 

במערה נצפו סימנים לפעילות דורבנים ושפנים וכן מספר פרוקי רגלים, בהם: עכבישים שונים, טחביות, פרעושים מעטים (באזור הפתח) ומעט קרציות (קרציית המערות). 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 שם המערה: מערת סיפון  

מיקום: הר הכרמל, נחל ספונים

נ.צ: 148462/238188

רום: +150 מ'

מערת סיפון-נחל ספונים.png
bottom of page