top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

מפל באזור הכניסה

מפל באזור הכניסה

צילום: בועז לנגפורד

בפנים המחילה

בפנים המחילה

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

מערת פרץ הינה מערה בינונית (אורכה 79.55 מ') שהתפתחה בסלע חוואר מתצורת לשון. המערה מורכבת מצמד ערוצי זרימה, פעיל ונטוש, היורדים בכיוון כללי ממזרח למערב.

פתח המערה במוצא (תחתית) הערוץ הפעיל, בראש ערימת שפוכת מקומית החוסמת את מוצא הערוץ. בפני השטח הפתח פעור סמוך לבסיס מדרון בגדתו הצפונית של ערוץ רחב הנשפך אל נחל פרצים. מידות הפתח 1X1 מ' ומתארו רבוע. הפתח מוביל אל חדר מעוגל ומואר למחצה, אליו מתחברים שני ערוצי המערה. הערוץ העיקרי (הפעיל) מתחבר אל צידו המזרחי של החדר, אליו הוא יורד במפל בגובה 1.5 מ'.

בגוף המפל נראים קמטים אופייניים לתצורת לשון. אלו נחצים על ידי דייק קלסטי דק העובר לגובה מרכז המפל.  חיבור הערוץ הנטוש פחות בולט מזה של הפעיל והוא נראה כחלון מוארך בראש הדופן הצפון-מערבי של החדר.  קרקעית החדר אופקית ומכוסה פצחי בוץ. אלו נוצרו כנראה עקב מוצאו הסגור של הערוץ הפעיל ושקיעת חרסית ממים עומדים בבסיס הערוץ. 

מראש מפלו של הערוץ הפעיל נמשכת מחילה אופקית ורחבה המתפתלת במיאנדרים בכיוון כללי למזרח. לאחר כ-15 מ' מתחברת מחילת הערוץ הנטוש אל גובה הדופן הצפונית, כאשר מנקודה זו הערוץ הנטוש יורד במחילה צרה (לרוב כ-0.5X0.5 מ') ובה מופיע מפל נמוך. מנקודת חיבור הערוצים נמשכת מחילת הערוץ הפעיל מזרחה ולאחר כ-10 מ' פונה לדרום. מטרים אחדים לאחר הפניה דרומה חוצה המחילה כיפת התמוטטות שנוצרה בגובה הקיר הצפון-מזרחי של המחילה. אוכלוסיה של כמה עשרות עטלפים (יזנוב קטן) מתרכזת בגובה הכיפה, שם מופיעים כתמי שומן גוף. מהכיפה ועד לקצה המערה נמשכת המחילה לדרום עד חסימתה על ידי סלעי התמוטטות קטנים. בתקרת קצה המערה ישנם משקעים פלוביאלים של קונגלומרט גס המכיל בעיקר חלוקי צור, ככל הנראה reworking של חלוקים מתוך תצורת לשון. בין חלוקי הקונגלומרט נמצא גרעין פרי או קליפת אגוז.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת פרץ 

מיקום: מישור עמיעז

נ.צ: 185193/058026

רום: 327-

bottom of page