top of page
פתחה התחתון של המערה

פתחה התחתון של המערה

צילום: בועז לנגפורד

ראש הפיר העליון של המערה - צללית בצורת עטלף

ראש הפיר העליון של המערה - צללית בצורת עטלף

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מבנה המערה הוא כשל ערוץ מפותל שהינו חלקו התת קרקעי של ערוץ עילי במרכז – מערב הר סדום.

הערוץ העילי יורד לתת הקרקע בארובת מלח רחבה שעומקה כ-40 מ' ודרכה חודר אור אל חלל המערה. בתחתית הארובה התפתחה מחילה צרה ומפותלת מעליה ישנם מפלסים עליונים נטושים, המורכבים ממחילות צרות ביותר. המחילות התפתחו בסלע מלח בכיוון כללי מערבה.

כ- 20 מ' מהארובה ישנו מעבר צר בצידה הצפוני של המחילה המוביל אל ארובה נוספת – צרה ונטושה. מהארובה הנטושה יורדת המחילה עוד כ-40 מ' (בהם נשמרת צורת הערוץ הצר והמפותל)

ובסופם פורץ הערוץ פתח בדופן ההר ומתקדם כערוץ פתוח עד הישפכו לנחל סדום. מעל לפתח התחתון של המחילה ישנה קריסת קרקע שיצרה פתח נוסף בתקרת המחילה.

 

גישה וטיול:

הכניסה הנוחה ביותר אל המערה היא מפתחה התחתון של המחילה אליו ניתן להגיע מערוץ נחל סדום.

פתחה התחתון של המערה צר ובלתי עביר. הכניסה למערה מתבצעת מהפתח שנוצר בתקרת המחילה בסמוך לפתח המערה. פתח זה נמצא כ-4 מ' מעל לפתחה התחתון של המחילה ואליו ניתן להגיע בטיפוס על מתלול קצר מעל לפתח התחתון של המערה.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

 

ציוד:

  • ברכיות.

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת ביצים

נ.צ: 1857/0574

מיקום: מרכז – מערב הר סדום

bottom of page