top of page
גלישה בפיר הכניסה אל מערת כרבולת

גלישה בפיר הכניסה אל מערת כרבולת

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

פתח המערה הוא בולען ענק המנקז שטח נרחב בדרום ההר. אל הבולען מתנקזים ערוצים מצידו הצפוני והדרומי.

הערוץ הצפוני נשפך אל פתח המערה במפל גדול שגובהו כ- 30 מ'.

הערוץ הדרומי הוא המעניין יותר ומתחיל את דרכו התת קרקעית כבר כ-100 מ' לפני פתח המערה שם מתחתר הערוץ מתחת לגושים גדולים של סלע החיפוי מה שיוצר מעין גשרים גדולים של סלע חיפוי במרכז ערוץ הזורם על גבי במת ההר.

כשמגיע הערוץ הדרומי אל פתח המערה יורד הוא אל קרקעית הפתח בשלושה מפלים. גובה שני מפליו העליונים הוא מטרים בודדים האחד. גובה המפל השלישי הוא כ-20 מ' . מקרקעית פתח הכניס מתפתחת המערה דרומה, על מנת לרדת אל מחילות המערה יש צורך לרדת מדרגה נמוכה נוספת גובהה כ-4 מ'. בתחתית המדרגה ישנו חדרון קטן ומרווח ממנו מתפרשת רשת מחילות צרות המתפתחות בכיוון כללי דרום.

 

מהחדרון שבתחתית המדרגה הנמוכה ממנו מתפרשות המחילות נמצאה מחילה נוספת אשר היתה חסומה בשעת מיפוי המערה. מחילה זו מתפתחת מזרחה ובה יש פיצולים שטרם נבדקו.

מחילה זו לא מופתה ומופיעה במפה כהמשך לא ידוע.

 

גישה וטיול:

הגישה אל פתח המערה לא בעיתית.

הירידה אל תחתית פתח המערה מצריכה עזרת חבלים.

עיגונים: בירידה דרך הערוץ הצפוני ניתן להקיף גבעה גדולה המצויה בצמוד לשפת המצוק.

בירידה דרך הערוץ הדרומי ניתן להקיף גוש גדול של סלע כיסו המצוי מעל למל העליון שמעל לפתח.

 

המעבר ברשת המחילות של המערה הוא לרוב בזחילה או בהליכה "על 4" בלבד.

 

בתחילת חורף 2008 לא ניתן היה למצוא מעבר אל חלקם הפנימי של המחילות ואל אולם C. החסימה היא ככל הנראה תוצאה של שיטפון גדול אשר עבר במערה כשבוע לפני הביקור במערה.

 

 

ציוד:

  • חבל באורך 45 מ' לירידה בארובה מהערוץ הדרומי או חבל באורך 30 מ' בירידה מהערוץ הצפוני.

  • חבל/ רצועה באורך 10 מ' לעיגון לפני הירידה לתחתית פתח המערה. במידה והירידה תתבצע מהערוץ הצפוני יש צורך בחבל /רצועה באורך כ-25 מ' לעיגון.

  • ברכיות.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: מערת כרבולת

נ.צ: 1867/0591

מיקום: דרום הר סדום

bottom of page