top of page
התרחבות בהמסה על ידי מים עומדים

התרחבות בהמסה על ידי מים עומדים

צילום: בועז לנגפורד

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת בקתה הינה מערה בינונית שנוצרה בסלעי חיפוי ומלח מגיל פליוקן ופלייסטוקן (תצורת סדום ותצורת הלשון). אורכה הכולל של המערה עומד על 138 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-73 מ'.

המערה נתגלתה בדצמבר 2012. ומופתה בפברואר 2013.

 

תאור המערה:

למערה פתח קטן (מידותיו: 3.5X0.6 מ') הנראה כחריץ מאורך וצר. מפתח המערה נמשך פיר אנכי החתור בסלע חיפוי מתפורר. צורת הפיר כסדק צר המופרע בחלקו על ידי סלעי מפולת התקועים בחלל הסדק. 25 מ' מתחת לפתח נחסם הסדק האנכי על ידי מפלס קרקעית מקומי, הנמשך בירידה מדורגת כ-6.5 מ' לכיוון אזימוט 60. מקצה המקטע המדורג נמשכת המערה בפיר אנכי צר שלאחר 9 מ' חוצה את קו המגע בין שכבות סלע החיפוי לשכבות המלח (38.9 מ' מתחת לפתח המערה). לאחר המעבר אל שכבות המלח מתרחב חלל המערה ונמשך בצמד קמינים מקבילים המופרדים בניהם במחיצה צרה. קרקעית הקמינים (34 מ' מתחת למעבר אל סלע המלח) נראית כצמד חדרים מעוגלים שבניהם, מתחת למחיצה המפרידה בין הקמינים, ישנו סלע מפולת גדול. בצידו הצפון-מזרחי של קרקעית הקמין הראשי ישנה טרסת נחל המתנשאת לגובה 0.9 מ' מעל פני הקרקעית. נראה כי זו נוצרה בהתחתרות קרקעית הקמין על ידי מי השיטפונות הפוקדים את המערה. בצידו הדרומי של חלל קרקעית המערה ישנו פתח רחב ונמוך המוביל אל אולם נמוך (מידותיו 9X6 מ' וגובהו 0.6 מ') שבמרכזו ניצב עמוד סלע רחב. קרקעית האולם אופקית ומכוסה בסדימנט רך שבחלקו מכוסה בשערות מלח עדינות. נטיף וזקיף שעוביים כעובי טיפה ניצבים בחלקו הצפוני של האולם, סמוך מאד לפתחו. נראה כי הזקיף והנטיף היו מחוברים בעבר ויתכן כי הפרדתם ארעה בעקבות תנועה טקטונית.

 

הערות:

  • הביקור במערה דורש שימוש בחבל ובציוד גלישה וטיפוס. חבל באורך 80 מ' מאפשר גישה עד לקרקעית המערה. את החבל ניתן לעגון לבזנ"טים, אותם ניתן לתקוע בסמוך לפתח. מומלץ להצטייד במגני שפה לחבל על מנת למנוע את חיכוכו לאורך נתיב הירידה.

  • בזמן הביקור במערה נצפו בה 3 עטלפים מהמין יזנוב קטן.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת בקתה

אזור: הר סדום

נ.צ: 1872/0536

גובה: מינוס 232 מ' 

bottom of page