top of page
ראש פיר הכניסה למערה

ראש פיר הכניסה למערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת לא סגורה הינה מערה קטנה שנוצרה בסלעי חיפוי ומלח מגיל פליוקן ופלייסטוקן (תצורת סדום ותצורת הלשון). אורכה הכולל של המערה עומד על 60 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-55.8 מ'.

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב ויורה ליסוביץ' בפברואר 2013 ומופתה מיד לאחר גילויה על ידי בועז לנגפורד, ומיקה אולמן.

שם המערה ניתן לה בעקבות נקודה צרה ביותר (במעבר בין סלע החיפוי וסלע המלח) אותה לא הצליחו מגלי המערה לחצות. במהלך המיפוי נחצה מעבר זה ותחתית המערה נבדק.

 

תאור המערה:

למערה פתח גדול (מידותיו: 8X0.8 מ') הנראה כחריץ מאורך וצר שנפער בתחתית חלקו הדרומי של אגן סגור ומרובה בולענים. קיר האגן מתנשא מעל-מדרום לפתח כמצוק נמוך בו ניכרים חילופי שיכוב בצבעי אפור, לבן וירוק.

מפתח המערה נמשך פיר אנכי החתור בסלע חיפוי מתפורר. צורת הפיר כסדק צר המופרע בחלקו על ידי סלעי מפולת התקועים בחלל הסדק. 36.5 מ' מתחת לפתח המערה חוצה הפיר את קו המגע בין שכבות סלע החיפוי לבין שכבות המלח. בנקודת המעבר מצר הפיר והופך קשה ביותר למעבר. לאחר המעבר אל שכבות המלח מתרחב מאד חלל הפיר ונמשך בקמין אליפטי שמידותיו כ-8X3 מ'. בתחתית הקמין, 19 מ' מתחת למעבר אל סלע המלח, ישנה מחילה אופקית הנמשכת לדרום ולאחר 4 מ' הופכת נמוכה מידי למעבר.

 

הערות:

  • הביקור במערה דורש שימוש בחבל ובציוד גלישה וטיפוס. חבל באורך 65 מ' מאפשר גישה עד לקרקעית המערה. את החבל ניתן לעגון לבזנ"טים, אותם ניתן לתקוע בסמוך לפתח.

  • מומלץ להצטייד במגני שפה לחבל על מנת למנוע את חיכוכו לאורך נתיב הירידה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת לא סגורה

אזור: הר סדום

נ.צ: 1871/0536

גובה: מינוס 230 מ'

bottom of page