top of page

סקר נחל בית עריף

נחל בית עריף (ואדי אל-חרוב) הינו ערוץ בינוני היורד משוליה המערביים של שדרת ההר ומערבה עד חיבורו אל ערוצו הענק של נחל איילון. ערוצו העליון של הנחל יורד מקו פרשת מים מקומי בין נחל שילה – בצפון, לנחל נטוף – בדרום. אורך הנחל, מראש ערוצו העליון ועד סופו, 15.5 ק"מ בהם יורד הוא מרחק אנכי של 415 מ'. בחלקו העליון עובר הנחל בשטח הררי בו מתחתר הוא כערוץ תלול, עמוק ומצוקי. בחלקו התחתון עובר הנחל בשטח מישורי בו נמשך הוא בערוץ מתון, רדוד ופתוח.

לאורך חלקו העליון של הנחל נחשפו מספר מערות קרסטיות מגוונות שלהן מכנה משותף והוא שימושן לצרכי האדם בתקופות שונות.

 

הסקר מתמקד בעיקר בתיאור מורפולוגי של מערות אלה.

מערות נחל בית עריף

מערת עבוד

155893/15720

מערה גדולת מימדים שהתפתחה בסלע גיר מגיל קנומן תחתון (תצ' סחנין) ובנויה מאולם מרכזי ממנו מסתעפות מחילות וחללים המחולקים לארבעה אגפים: מערבי, צפוני, מזרחי ודרומי. אורכם המצטבר ל כל מחילות וחללי המערה מגיע לכ-600 מ'. המערה התגלתה ע"י המרכז לחקר מערות ב-21.2.2009 בעקבות דיווח של עמית מנדלסון על תיאור מערה שפורסמה בספר על טיולים בארץ הקודש (Walks in Palestine). במערה נמצאו ממצאים ארכיאולוגים רבים המתוארכים לרצף התקופות שבין התקופה הכלכולית לתקופה הערבית הקדומה.

מערת עופרים

153575/156966

מערה קטנה הבנויה משני חללים רחבים שהתפתחו בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' סחנין). המערה נמצאת בגדתו הצפונית של נחל בית עריף, מדרום לישוב עופרים.

פתח המערה נחשף בזמן בניית גדר ההפרדה ומידותיו כ-2X1 מ'. הפתח מוביל אל חדר מוארך קרקעיתו מכוסה שכבת בוץ ובו עושר רב של משקעי מערות שבמרכזם בולט נטיף וילונות ענק.

מערת אוח

147531/156928

מערה קטנה שהתפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה). המערה בנויה מחלל יחיד, אופקי, שהתפתח על ציר מזרח-מערב ולו פתח רחב שמידותיו כ-4.5X2.3 מ', צורתו קשתית וממנו חודר אור לכל שטח המערה. הפתח פעור בתחתית מדרגת סלע שגובהה כ-6 מ' הנמצאת בחלקו העליון של מדרון גדתו המזרחית של נחל בית עריף, לפני מוצא הנחל למישור החוף.

מערת נחל בית עריף

146771/156640

מערה גדולה שהתפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה) ונמצאת בתחתית מדרון מתון בגדתו המערבית של נחל בית עריף לפני מוצא הנחל למישור החוף. אורך המערה כ-85 מ' והיא בנויה ממחילה רחבת מידות, שהתפתחה על ציר צפון –דרום ומורכבת משני אולמות גדולים. בקצה מחילה זו ישנו אזור הבנוי ממחילות צרות ומפותלות המקשרות בין חדרים זעירים.

מערת נחל בית עריף המזרחית

147141/156560

מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה). למערה פתח בולט הפעור בראש מדרון גדתו המזרחית של נחל בית עריף, בסמוך למוצא הנחל למישור החוף. מידות הפתח 3.5X2 מ' ,צורתו קשתית ואור רב חודר דרכו לחלל המערה. בסביבת הפתח החיצונית ישנה מפולת אבנים, סימן אולי לכך שצורת הפתח המקורים השתנתה במפולת.

מערת תנשמת

147128/156273

מערה בינונית שהתפתחה, בתהליכי המסה היפוגנית, בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה) ונמצאת במרכז מדרון מתון בגדתו המזרחית של נחל בית עריף, לפני מוצא הנחל למישור החוף. מערת תנשמת היא המערה האחרונה בנחל לפני פתיחתו אל מישור החוף.

למערה פתח רחב (מידותיו כ-4X4 מ') הפעור כ-12 מ' מעל אפיק הנחל ובמרחק של כ-25 מ' ממנו. הפתח מוסתר כליל ע"י עץ תאנה גדול. 

 

מערות 7-8 נחל בית עריף

15332/15613

מערות בית עריף 7 ו-8 הינן צמד מערות קטנות שהתפתחו בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). פתחי המערות נחשפו בתחתית מצוק נמוך, במרכז מדרון מתון, מדרום לאפיק נחל בית עריף.

Please reload

bottom of page