top of page
מיקה אולמן בפתח מערת אוח

מיקה אולמן בפתח מערת אוח

צילום: בועז לנגפורד

ברקציה פרהיסטורית בחזית המערה

ברקציה פרהיסטורית בחזית המערה

צילום: בועז לנגפורד

ספלולים חצובים

ספלולים חצובים

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת אוח הינה מערה קטנה שהתפתחה בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה). המערה בנויה מחלל יחיד, אופקי, שהתפתח על ציר מזרח-מערב ולו פתח רחב שמידותיו כ-4.5X2.3 מ', צורתו קשתית וממנו חודר אור לכל שטח המערה. הפתח פעור בתחתית מדרגת סלע שגובהה כ-6 מ' הנמצאת בחלקו העליון של מדרון גדתו המזרחית של נחל בית עריף, לפני מוצא הנחל למישור החוף.

קרקעית חלל המערה מכוסה אדמה וגללי בקר ודורבנים, תקרתו אופקית ובנקודות שונות מטפטפים ממנה מים היוצרים ריכוזי טחב על תקרת המערה, מה שמושך פרטים רבים של צרעה מזרחית הנטפלים למקור המים. בצידה הצפוני של קרקעית חלל המערה ישנו מחשוף סלע עליו חצובים כ-10 ספלולים, מעוגלים ואליפטיים, בגדלים שונים. מימדיו של הקטן ביותר 4.5X4.5 ס"מ ובעומק 1.5 ס"מ, הגדול ביותר 0.20X0.21 מ' והוא סתום חלקית בסדימנט דק ואבנים קטנות. בין כמה מהספלולים מחברות תעלות רדודות שרוחבן כ-1.5 ס"מ. הספלולים חצובים במשטח סלע משופע מקיר המערה למרכזה. בקצה האחורי של חלל המערה ישנה מחילה צרה הנמשכת מזרחה לאורך סדק, כ-3 מ' עד שהופכת צרה למעבר.

 

כ-2 מ' מדרום לפתח המערה ישנו חלל נוסף שמידותיו כ-2X1 מ' וגובהו כ-1 מ'. בקרקעית חלל זה חצובים שני ספלולים מעוגלים הסמוכים זה לזה. מידות הספלול הגדול כ-0.4X0.4 מ' ועומקו 0.2 מ'. ספלולים אלו נחצבו דרך משקעי מערות (משטחי זרימה) אשר מכסים את קרקעית החלל.

 

מחוץ למערה, כ-3 מ' מדרום מערב מול פתחה, ישנו משטח ברקציה פרהיסטורי המכיל פרטי צור מותזים ועצמות קדומות. משטח סלע דומה קיים גם במערת תנשמת המרוחקת כ-600 מ' מדרום למערת אוח (ע"ש).

 

 

גישה :

ניתן להגיע אל סביבת המערה בדרך עפר נוחה (כ-100 מ' מפתחה) דרך אזור התעשייה שוהם. מהדרך הטיפוס אל המערה הוא על מדרון נוח אם כי מעט תלול.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת אוח

נ.צ: 147531/156928

מיקום: נחל בית עריף

גובה: 123מ' מעל פני הים

bottom of page