top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

שרידי טיח

שרידי טיח

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת נחל בית עריף המזרחית הינה מערה קטנה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה). למערה פתח בולט הפעור בראש מדרון גדתו המזרחית של נחל בית עריף, בסמוך למוצא הנחל למישור החוף. מידות הפתח 3.5X2 מ' ,צורתו קשתית ואור רב חודר דרכו לחלל המערה. בסביבת הפתח החיצונית ישנה מפולת אבנים, סימן אולי לכך שצורת הפתח המקורים השתנתה במפולת.

פתח המערה מוביל לחלל מאורך על ציר מזרח מערב, מידותיו 6X4 מ' וגובהו כ-2 מ'. לחלל פרופיל רחוב קשתי, קרקעיתו אופקית ומכוסה קרקע מהודקת עליה פזורה צואת בקר ופסולת רבה. תקרת החלל משתפלת ויורדת מפתח הכניסה ועד מרכז החדר משם עולה היא חזרה לגובהה המקורי. קירות החלל אנכיים ומכוסים ב-3 שכבות טיח הידראולי. במקומות שונים, בקירות החלל, נבנה קיר או מילוי אבני שדה שטויחו אף הם. את מילוי אבני השדה ניתן לראות בסדק אופקי מדרום ובסמוך לפתח הכניסה, וכן גם בפתח מעוגל הפעור בצידו המזרחי של חלל הכניסה, כ-0.5 מ' מעל קרקעית החלל. פתח זה מוביל אל שני חדרים קטנים (מידות האחד כ-3X3 מ' וגובהם הממוצע כ-1 מ') הניצבים זה ממזרח לזה בשיפוע העולה מזרחה במקביל לשיפוע שכבות הסלע בנקודה זו. קרקעית חללים אלו בנוי סלע המכוסה, בחלקים מסוימים, בשכבת קרקע כהה.

 

בפינתו הצפון מזרחית של חלל הכניסה, בגובה קרקעית החלל, ישנה מחילה צרה למעבר הנמשכת למזרח.

 

* במערה נמצאו גללים וקוצים במעידים על פעילות דורבנים. דורבנים אלו הם כנראה מפיצי קרציית המערות. הקרציה נפוצה בכל חללי המערה.

 

גישה:

ניתן להגיע אל סביבת המערה (כ-100 מ' מפתחה) דרך אזור התעשייה שוהם.

* במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת נחל בית עריף המזרחית

נ.צ: 147141/156560

מיקום: נחל בית עריף

גובה: 113 מ' מעל פני הים

bottom of page