top of page
נטיפים בתקרת החלל

נטיפים בתקרת החלל

צילום: עמוס פרומקין

אחיקם עמיחי בחלל המרכזי במערה

אחיקם עמיחי בחלל המרכזי במערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות

משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת עופרים הינה מערה קטנה הבנויה משני חללים רחבים שהתפתחו בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' סחנין). המערה נמצאת בגדתו הצפונית של נחל בית עריף, מדרום לישוב עופרים.

פתח המערה נחשף בזמן בניית גדר ההפרדה ומידותיו כ-2X1 מ'. הפתח מוביל אל חדר מוארך קרקעיתו מכוסה שכבת בוץ ובו עושר רב של משקעי מערות שבמרכזם בולט נטיף וילונות ענק. מידות החדר הם כ-17X6 מ' וגובהו הממוצע הוא 2 מ'.

בקצהו של חדר זה ישנו מעבר נמוך המוביל לחדר נוסף, מידותיו כ-6X4 מ' ובמרכזו ישנה ארובה העולה לגובה כ-4 מ'.

 

בזמן הביקור הראשון במערה נמצא קרמיקה רבה.

 

גישה:

 

המערה נמצאת על תוואי גדר ההפרדה ופתחה חסום במכסה ברזל נעול.

 

* במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת עופרים

מיקום: דרומית לישוב

עופרים

גובה: 228 מ' מעל פני הים

bottom of page