top of page
מיקום המערה בגובה גדת הנחל

מיקום המערה בגובה גדת הנחל

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

פריט צור שנמצא בסמוך לפתח

פריט צור שנמצא בסמוך לפתח

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערות בית עריף 7 ו-8 הינן צמד מערות קטנות שהתפתחו בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). פתחי המערות נחשפו בתחתית מצוק נמוך, במרכז מדרון מתון, מדרום לאפיק נחל בית עריף.

 

מערת בית עריף 7:

מערה 7 מורכבת מחדר אליפטי קטן שהתפתח בצידו המזרחי של המצוק. מידות חלל המערה 2X3 מ' וגובהו 1.5 מ'. בפינתו הדרום מזרחית של החלל ישנה מחילה נמוכה וצרה הנמשכת דרומה כ-1 מ'. קרקעית המערה אופקית ומכוסה עפר תחוח, תקרתה מעוגלת ועליה ישנם סימני פיח. פתח המערה פעור בצידו הצפוני של החדר, מידותיו 1.2X1.5 מ', צורתו מעוגלת והוא נראה למרחוק. בצידו החיצוני של הפתח, בחזית המערה, ישנה טרסה טבעית עליה פזורים מעט שברי חרס בלויים. שברים דומים, מעטים ביותר, פזורים גם בחלל המערה.

 

מערת בית עריף 8:

מערה 8 התפתחה בצידו המערבי של המצוק, כ-15 מ' ממערב למערה 7. המערה מורכבת מחלל יחיד הנראה כחדר מאורך שמידותיו 5X2 מ' וגובהו כ-1.1 מ'. בקצהו הפנימי של החדר ישנה מחילה נמוכה וצרה הנמשכת כ-1.5 מ' דרומה. קרקעית המערה אופקית ומכוסה אדמת טרה רוסה יבשה. פתח המערה פעור בצידו הצפוני של החלל. מידות הפתח 0.8X1 מ', צורתו מקומרת והוא נסתר לחלוטין. בצידו החיצוני של הפתח, בחזית המערה, ישנה טרסה טבעית עליה פזורים מעט שברי חרס בלויים. שברים דומים ומעט פרטי צור, פזורים גם בחלל המערה.

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתחי המערות בהליכה מכביש המוביל לישוב עופרים.

  • בצמד המערות ישנה נוכחות של קרציית המערות.

  • במערות לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת בית עריף

נ.צ: 15332/15613

מיקום: נחל בית עריף, סמוך לישוב עופרים

גובה: 300 מ' מעל פני הים

 

bottom of page