top of page
פתח מערת תנשמת

פתח מערת תנשמת

צילום: בועז לנגפורד

בקצה מסדרון המערה

בקצה מסדרון המערה

צילום: בועז לנגפורד

שברי עצמות בברקציה שבחזית המערה

שברי עצמות בברקציה שבחזית המערה

צילום: בועז לנגפורד

שברי עצמות בברקציה שבחזית המערה

שברי עצמות בברקציה שבחזית המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת תנשמת הינה מערה בינונית שהתפתחה, בתהליכי המסה היפוגנית, בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בינה) ונמצאת במרכז מדרון מתון בגדתו המזרחית של נחל בית עריף, לפני מוצא הנחל למישור החוף. מערת תנשמת היא המערה האחרונה בנחל לפני פתיחתו אל מישור החוף.

למערה פתח רחב (מידותיו כ-4X4 מ') הפעור כ-12 מ' מעל אפיק הנחל ובמרחק של כ-25 מ' ממנו. הפתח מוסתר כליל ע"י עץ תאנה גדול.

על רצפת הפתח, מתחת ענפי התאנה, ישנו משטח ברקציה פרהיסטורי עליו פזורים סלעי מפולת גדולים – סימן אולי לנסיגת פתח המערה המקורי. מפתח המערה נמשך מזרחה מסדרון בעל חתך רוחב מעוגל בראשו ומתרחב בבסיסו. מידותיו כ-2.5X3.5 ואורכו כ-15 מ' בסופם מתחבר המסדרון לאולם המערה. לאולם צורה מעוגלת, תקרתו מקומרת ובה פעורות כיפות המסה רחבות. במרכז תקרת האולם ישנו פתח מעוגל וצר דרכו חודר אור לחלל האולם. בקירות המערה כוכים רחבים בהם, כמו גם בתקרת האולם, נצפו עטלפי פירות רבים.

במסדרון המחבר את הפתח עם האולם הגדול שבאחורי המערה, ישנו טפטוף מים במהלך החורף.

משקע מערות מסוג Flow Stone מצוי בדופנו הצפונית של מסדרון זה ובנישה הרחבה שבמרכז המסדרון.

קרקעית המערה מכוסה גואנו טרי. קירות המערה מפוייחים ומכוסים טחב כהה וגואנו. באזור פתח המערה פזורות יריעות ניילון גדולות שנשארו במערה מפעולות הניסיון להשמדת אוכלוסיית עטלפי הפירות המשתכנים במערה.

 

 

גישה:

ניתן להגיע אל סביבת המערה (כ-100 מ' מפתחה) דרך אזור התעשייה שוהם.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת תנשמת

נ.צ: 147128/156273

מיקום: נחל בית עריף

גובה: 100 מ' מעל פני הים

bottom of page