top of page
פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

נחל בוקק גדה צפונית

נחל בוקק גדה צפונית

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערה קטנה הפעורה במצוק גדתו הצפונית של נחל בוקק, סמוך לפתחו של הנחל, כ-70 מ' ממערב למערת האמוניט. למערה חלל יחיד שמידותיו כ-5.5X4 מ' וגובהו כ-0.8 מ' באזור הפתח ו-1.5 מ' ואף יותר בקצה המערה שם ישנה המסה ניכרת בתקרת המערה עד לכדי יצירת כיפת המסה דמוית ארובה. בכיפת המסה זו נראו בזמן הביקור סימנים רבים להימצאות עטלפים – כתמים כהים על הקירות, גואנו, כתמי שתן. 

פתח המערה קטן ונסתר מידותיו כ-0.8X1 מ' וצורתו מקומרת. הפתח מוביל לאולם רחב ונמוך ההולך וגבהה מפתח המערה ופנימה. במערה ישנם סימני המסה פראטית בדמות כיפות המסה וכן מחילה בעלת חתך אליפטי הנמצאת בקצה המערה בצידה המערבי. בסמוך למחילה זו מופיע בקירות המערה אופק דק של שכבת חול הנוטה לאזימוט 240.

קרקעית המערה מכוסה שכבת עפר ובה גללי שפנים וצבוע.

 

גישה:

הגעה אל המערה אפשרית מתחתית הנחל בטיפוס עד לבסיס המצוק. פתח המערה פעור כ-2 מ' מעל בסיס המצוק והטיפוס אליו אפשרי בקלות.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת נחל בוקק

נ.צ: 18331/067834

מיקום: נחל בוקק

גובה: כ-33 מ' מתחת פני הים

bottom of page