top of page
נחל בוקק גדה צפונית

נחל בוקק גדה צפונית

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

מערה קטנה הפעורה במצוק גדתו הצפונית של נחל בוקק, סמוך לפתחו של הנחל. למערה חלל יחיד שמידותיו כ-6X6 מ' וגובהו כ-2 מ'. פתח המערה בולט למרחוק ופונה לדרום-מזרח, מידותיו כ-3X2.5 מ' וצורתו מקומרת. בקצה חלל המערה ישנה נישה נמוכה המוסתרת על ידי שני סלעי מפולת בהם (כמו בל סביבת המערה) ישנם מאובני אמוניטים רבים. את קירות המערה מכסים קני צרעה בנאית, קני סיסים ומעט פרחי גבס/מלח. קרקעית המערה מכוסה שכבת עפר דקה ומעט גללי שפנים.

על קיר קצה המערה נמצאה חריטה דקה של השמות DAVID, ALBERT.

 

גישה:

הגעה אל המערה אפשרית מתחתית הנחל בטיפוס עד לבסיס המצוק. פתח המערה פעור כ-2 מ' מעל בסיס המצוק והטיפוס אליו אפשרי בקלות.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת האמוניט

נ.צ: 183360/067804

מיקום: נחל בוקק

גובה: כ-37 מ' מתחת פני הים

bottom of page