top of page
מוחמד ג'הלין בפתח המערה

מוחמד ג'הלין בפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

משקעי מערות צנועים בחלקה הפנימי של המערה

משקעי מערות צנועים בחלקה הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח מערת ביר אל קעיר

פתח מערת ביר אל קעיר

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

ביר אל קעיר הינו בור אנכי קטן שהתפתח בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה-נצר). פתח המערה נחשף בשיא שלוחה מתונה, כ-30 מ' מעל אפיקו של ערוץ גדול הנשפך אל נחל חבר, ממזרח לאום דרג'. מידות הפתח 4X3.5 מ' והוא פעור בתקרת חלל המערה.

חלל המערה מורכב מאולם רחב, מידותיו 20X16 מ' וגובהו 8 מ'. קרקעית האולם מכוסה שכבה עבה של לשלשת יונים, ממנה אף מזדקרים זקיפים הבנויים מחומר זה. קירות האולם אנכיים ובהם בולטות שכבות הסלע בהן התפתחה המערה. השכבות דקות ונטויות במתינות באזימוט 55 (גודל הדיפ 6.5). מחלל האולם נמשכות צמד מחילות: לצפון מזרח ולצפון מערב.

המחילה צפון מזרחית היא הבולטת מבין השתיים. קרקעיתה משופעת בכיוון התפתחותה, תקרתה גבוהה ובנקודות שונות מופיעים בה משקעי מערות בדמות: נטיפים, אלמוגי מערות ואוזני פיל. בקצה המחילה ישנו פתח קטן ומקומר, המוביל לחלל סגלגל וגבוה שבתקרתו מופיעות כיפות המסה רבות וחללים מעוגלים מורכבים. חללים דומים מופיעים גם בקיצה של המחילה הצפון מערבית. מחילה זו קטנה מקודמתה ופתחה הנמוך פעור בצידו הצפון מערבי של אולם המערה. מהפתח נמשכת, לאורך כ-2 מ', מחילה נמוכה החסומה כמעט לחלוטין בחומר אורגאני ולשלשת יונים. בקצה המחילה ישנו חלל אליפטי שבתקרתו פעורה ארובה עיוורת הנמשכת כ-2 מ' מעל גובה תקרת החלל. בראש ארובה זו ישנו ריכוז גוואנו המעיד על נוכחות עטלפים באזור זה של המערה.

 

ארכיאולוגי:

  • בקרקעית אולם המערה, בסמוך לפתח המחילה הצפון-מערבית, ישנו מתחם קטן (כ-2X1) המסומן על פני קרקעית המערה באבני שדה אחדות. בסמוך למתחם זה נמצא חרס בודד. יתכן וחרסים נוספים נמצאים מתחת לשכבת לשלשת היונים המכסה את כל קרקעית המערה.

 

ביולוגי:

  • במערה מקננות יונים רבות. מוחמד משבט הג'הלין מספר כי בדואים, תושבי הסביבה, נוהגים להגיע אל הבור על מנת לצוד יונים.

  • בחלל המערה נמצאו: 2 פרטים של עורב, פרט בודד של שועל, פרט בודד של חתול. כולם נמצאו מתים ומיובשים.

  • בקצה המחילה הצפון-מערבית נצפו פרטים רבים של תיקן מצרי – זכרים ונקבות.

  • בראש ארובה עיוורת, בקצה המחילה הצפון-מערבית ישנו ריכוז גוואנו.

 

לסיכום:

נראה כי חלל המערה התפתח, מתחת למפלס מי תהום, במרחב שכבת הסלע של תצורת שבטה. לאחר התרוקנות המערה ממים הושקעו בה ספלאוטמים אחדים. כתוצאה מהתרוקנות המערה וכן כתוצאה מתהליכי הבליה אשר פעולה מחוצה לה, קרסה תקרת המערה אשר הייתה בנויה, ככל הנראה, משכבת סלע דקה, מתצורת נצר. לאחר יצירת הפתח שימשה המערה מקום מגורים לבעלי חיים רבים וכן גם "מלכודת נפילה" לאחרים. נראה כי בשלב מסוים התקיימה במערה גם פעילות אנושית.

 

 

גישה:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בדרך עפר מסומנת באדום הנמשכת ממשטרת אום דרג' ומזרחה.

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל אותו ניתן לעגון כ-2 מ' מפתח המערה, סביב בלט סלעים רדוד.

 

ציוד:

  • חבל באורך 10 מ' לירידה אל המערה (גובה הירידה כ-8 מ').

 

 

שם המערה: ביר אל ק'עיר

נ.צ: 175646/094237

מיקום: רמת מרכז מדבר יהודה

גובה: 388 מ' מעל פני הים

 

bottom of page