top of page
חרוט בטון מתחת לקידוח ביסוס

חרוט בטון מתחת לקידוח ביסוס

צילום: בועז לנגפורד

נטיפים פעילים בתקרת החלל

נטיפים פעילים בתקרת החלל

צילום: בועז לנגפורד

פתח מערת חרוטי בטון

פתח מערת חרוטי בטון

צילום: בועז לנגפורד

חרוט בטון וערימת חול שהוחדרו למערה

חרוט בטון וערימת חול שהוחדרו למערה

צילום: בועז לנגפורד

שורשי צמחים משתלשלים מתחת המערה

שורשי צמחים משתלשלים מתחת המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

מערת חרוטי בטון הינה מערה גדולה שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). מבנה המערה כשל אולם רחב שמידותיו 51X28 מ' וגובהו נע בין 0.3 ל-2.5 מ'.

המערה נחשפה במהלך עבודות כלי צמ"ה שפעלו במקום במטרה להכשיר שטח בניה להקמת הישוב מודיעין עילית-קרית ספר. במהלך העבודות חשפו הכלים פתח רחב, שנפער בחלקו הצפוני של אולם המערה, בסמוך לתקרתו. הריסת תקרת האולם, וכן חלק מקירו הצפוני, יצרה במקום ערימת סלעי מפולת אדירה המכסה את רוב שטח קרקעית המערה. ערימת המפולת יורדת מצידו הצפוני של חלל המערה ועד לקירות האולם בכל צדדיו, ומחלקת אותו לחללי משנה. לאחר ביצוע העבודות במקום נבנו מעל חלק מחלל המערה מבנים ומדרכות וכן נחסם פתח המערה עד לכדי חריץ צר דרכו ניתן לחדור אל מרכז האולם הנראה כיום כחלל עצמאי שמידותיו 22X10 וגובהו 3 מ'. קרקעית חלל זה משופעת דרומה ומורכבת מסלעי מפולת רבים, שפכי בניה ופסולת רבה. תקרת החלל בנויה סלע אם ונמשכת במדרגות טבעיות משיא גובה החלל ועד לבסיסו. נראה כי מדרגות אלו נוצרו כתוצאה מהתנתקות סלעים לאורך מישורי השיכוב של הסלע (נטיית שכבות באזימוט 130 דיפ 9.9).

מחלל הכניסה ישנה מחילה רחבה הנמשכת לצפון-מזרח ומתעקלת לצפון-מערב. מחילה זו נמשכת למעשה לאורך שולי האולם המקורי עד לחסימתה הסופית בערימת המפולת שנוצרה בזמן גילוי המערה. באזור זה, של קצה המחילה, ישנו ריכוז משקעי מערות הנראה בעיקר בתקרת המערה (נטיפי קש ואוזני פיל) ומעט בקרקעיתה (זקיפים, משטחי זרימה).

בצידו הדרום-מערבי של אולם הכניסה ישנו פתח רחב המוביל לחלקו הדרומי והמערבי של האולם. חלק זה, המצוי רחוק מהאזור הפגוע של המערה נשמר מעט יותר ובו בולט מבנה של אולם רחב מידות. מדרגה גדולה בתקרת המערה תרמה גם היא להשתמרות חלקה הדרום-מערבי של המערה, בכך שיצרה חייץ מסוים בין חלקי המערה השונים ועצרה את רוב המאסה של ערימת המפולת. אלמנט אחר שפגע בחלק זה של חלל המערה הם קידוחים עמוקים, שנעשו לצורך הנחת יסודות בשטח שמעל חלל המערה, ופגעו במקרה בחלל שתחתיהם. דרך קידוחים אלו נשפכו חומרי מילוי דוגמת: קרקע מקומית, חול ים ובטון, בניסיון למלא את החלל שהתגלה. חומרי מילוי אלו נשפכו אל חלל המערה בערימות דומיות חרוט שהקנו למערה את שמה. בין החרוטים שנוצרו בנו ילדי הישוב אזור משחקים המורכב מקרשים וסורגי מתכת הנמצאים כיום במצב פירוק מתקדם. קרשי העץ המתכלים מושכים לנקודה זו פרוקי רגלים אחדים המתקיימים בסביבתו של חומר אורגני (נצפו: זנבזיף, תיקן, עכבישים). בין חרוטי הבטון ואזור המשחקים, נותרו בתקרת המערה משקעי מערות רבים המרוכזים בצפיפות אדירה. חלק ממשקעי המערות מכוסים שכבת בטון ורובם שבורים ופגועים. מתקרת המערה משתלשלים גם שורשי עצים דקים עליהם מעובות טיפות מים, עדות ללחות הגבוהה השוררת במערה הסגורה רוב הזמן.

בקצהו הדרום-מזרחי של אזור זה נמשך החלל כמחילה רחבה בינות ומתחת לסלעי המפולת שבתחתית אולם הכניסה.

 

הערות:

  • הגישה אל פתח מערת חרוטי בטון אפשרית דרך רחוב מנחת חינוך. פתח המערה נראה כחריץ אופקי צר הפעור בתחתית מדרגת סלע הניצבת בחזית של ישיבה. במרכז רחוב מנחת חינוך נמצא פתחה של מערת מנחת חינוך.

  • הכניסה אל מערת חרוטי בטון דורשת פינוי אבנים מהפתח. ניתן לפנות את מרכז החריץ שם ישנה נקודה רחבה דיה לכניסה למערה.

  • במערה לא נצפו עטלפים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת חרוטי בטון (מערת ברית יצחק)

נ.צ: 154333/148892

מיקום: קריית ספר

גובה: 290 מ' מעל פני הים

bottom of page