top of page
החלל העיקרי במערה - עושר אדיר של משקעי מערות

החלל העיקרי במערה - עושר אדיר של משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

בריכת מים בחלקה הפנימי של המערה

בריכת מים בחלקה הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

נטיף שהתכסה באלמוגי מערות

נטיף שהתכסה באלמוגי מערות

צילום: בועז לנגפורד

הלקטיטים על נטיף

הלקטיטים על נטיף

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת הדלת הכתומה הינה מערה בינונית (אורכה הכולל כ-60 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים, בסלע גיר מגיל טורון (תצ' בענה). המערה התגלתה במהלך עבודות ההכשרה לסלילת כביש פנימי בישוב קריית ספר. במהלך עבודת הדחפורים נחשף פתח שנפער בצידה הצפון-מערבי של המערה. לאחר חשיפת הפתח נסגר הוא בקיר בטון ובדלת ברזל (דלת הזזה) שנצבעה בכתום ונתנה למערה את שמה.

המערה נסקרה על ידי המלח"ם מיד לאחר גילויה (אפריל 2005) ומספר פעמים נוספות לאחר מכן. ביוני 2005 מופתה המערה על ידי סורין ליסקר ואיתמר מגל. בתחילת שנת 2011 מצא אלרועי דביר מסדרון המוביל לאולם פנימי אשר לא היה מוכר עד אז. באוגוסט אותה שנה מופה האגף החדש על ידי בועז לנגפורד ודן שטריך. באוגוסט 2015 דיווח שמוליק אבידן על עבודת כלים כבדים באזור המערה. בבדיקה של פקח רט"ג, אוהד אלט, נתגלה כי המערה הושמדה למטרות בניה.

 

 

להלן תיאורה של המערה טרם השמדתה:

 

חלל המערה מורכב בעיקרו מאולם נמוך שהתפתח על ציר כללי צפון – דרום, אורכו בציר זה כ-35 מ', רוחבו המאפיין כ-6 מ' וגובהו המאפיין כ-1.5 מ'. חלל האולם משופע בציר התפתחותו ויורד דרומה בזווית של כ-30 מעלות. בכל חלל האולם ישנו עושר אדיר של משקעי מערות היפים שבהם אלו ריכוזי הלקטטים זעירים הגדלים במבנה סבוך וצפוף (נפוצים בכל חלקי המערה).

בצידו המערבי של מרכז האולם, בינות למסכי ספלאוטמים, ישנה בריכת מים גדולה, מידותיה כ-3X1.2 מ' ועומק המים שבה מגיע ל-0.5 מ'.

בצידו הצפון-מזרחי של חלל האולם מסתעף הוא לחלל נוסף הנמשך מזרחה. הסתעפות זו סתומה ברובה במשקעי מערות כך שהמעבר אפשרי רק בזחילה עדינה, בין ועל גבי, משקעי מערות. בקצה ההסתעפות מתחברת זו לחדר מעוגל שמידותיו 8X8 מ' וגובהו 0.8 מ'. בדומה לחלל הכניסה גם חדר זה משופע על ציר צפון – דרום.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת הדלת הכתומה

נ.צ: 154707/148857

מיקום: מודיעין עילת

גובה: 300 מ' מעל פני הים

bottom of page