top of page
פתח מערת מנחת חינוך

פתח מערת מנחת חינוך

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

בראש מדרגת סלע מלאכותית, כ-5 מ' מעל רחוב מנחת חינוך, ישנו פתח מערה רחב המוביל למחילה קצרה. אורך המחילה מפתחה ועד סופה הוא 10 מ', גובהה כ-0.5 מ' ורוחבה אינו עולה על 1 מ'. לכל אורכה מכוסים קירות ותקרת המערה באלמוגי מערות גדולים השבורים ברובם. נראה כי מערה זו התגלתה גם היא במהלך העבודות להכשרת השטח לבניית הישוב וכי אורכה המקורי היה ודאי גדול יותר.

 

נכתב על ידי בועז לנגפורד

שם המערה: מערת מנחת חינוך(מערת ברית יצחק)

נ.צ: 154289/148769

מיקום: קריית ספר

גובה: 317 מ' מעל פני הים

bottom of page