top of page
פתח מערת המסתור - כלים כבדים פגעו במקום

פתח מערת המסתור - כלים כבדים פגעו במקום

צילום: בועז לנגפורד

מעבר במחילת מערכת המסתור

מעבר במחילת מערכת המסתור

צילום: בועז לנגפורד

הכניסה אל מערכת המסתור

הכניסה אל מערכת המסתור

צילום: בועז לנגפורד

קרמיקה שנמצאה באתר

קרמיקה שנמצאה באתר

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערכת מסתור עין מאהל מוגדרת כמערה בינונית (אורכה הכולל 91 מ') המורכבת מסדרת חדרים ומחילות, אשר נחצבו בידי אדם במאה השניה או השלישית לספירה. מערכת המסתור נחשפה במרכז מטע זיתים, סמוך לכפר עין מאהל שבהרי נצרת. פתח המערכת אותר ונפרץ בתחילת 2014 על ידי שודדי עתיקות, אשר חפרו אותו בעזרת כלי מכני כבד. עבודות השוד התגלו על ידי פקח היחידה למניעת שוד של רשות העתיקות, ניר דיסטלפלד. בעקבות החשיפה נערכה במערכת סקר וחפירה ארכיאולוגית בהובלתו של דר' עוזי ליבנר. טרם החפירה מופה האתר על ידי בועז לנגפורד וינון שבטיאל.

 

 

תיאור החלל:

 

פתח מערכת המסתור נראה כיום כצמד בורות פתוחים, אשר נוצרו באופן מלאכותי על ידי שודדי העתיקות שפעלו במקום. מתחתית הבורות מסתעפות שתי מחילות הפונות לכיוונים שונים, אחת לצפון והשניה למערב. סביר להניח כי טרם החבלה במקום היו שתי המחילות מחוברות, אך כיום הן למעשה נמשכות כשתי מחילות נפרדות.

הפתח המוביל אל המערכת הצפונית נראה כיום כשריד של חדר שמרכזו נהרס ושוליו נשמרו. תקרת החדר מעוגלת ונראים בה סימני חציבה מאורכים. מקצהו הצפוני של החדר ההרוס יוצאת לצפון מחילה צרה ונמוכה (0.6X0.7 מ') בעלת פרופיל קמור. 1.5 מ' לאחר תחילתה פונה המחילה למערב ולאחר מכן שוב לצפון. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה בסדימנט אפור ומהודק. המחילה מסתיימת בחדר סגלגל שבקירותיו ישנן שקעים להנחת נרות. צמד שקעים נחצב גם בדופן השמאלי של מחילה קצרה המחברת בין חלקו המזרחי של החדר ובין חדר נוסף בעל מתאר רבוע אשר נחצב ממזרח לו. מעבר צר בחלקו הצפוני של החדר מוליך אל חלל ביניים, אשר ממנו מתפצלות צמד מחילות: למזרח ולמערב. המחילה המזרחית סתומה ברובה בסדימנט ואבנים, כך שכיום ניתן להתקדם בה בעליה תלולה בצמוד לתקרתה. המחילה המערבית נמשכת במעגל שלם, תוך שהיא חוצה שני חדרים רחבים, ובסופה נסתמת גם היא בסדימנט ואבנים. בהתאם למוצג במפת המערה ניתן לשער כי צמד המחילות היו במקור מחוברות כמחילה מעגלית אשר נסתמה בנקודה מסויימת. בתחילת מהלכה של המחילה המערבית נחצבה נישה רדודה, אשר בקרקעיתה ישנו בור אגסי לא מטוייח.

הפתח המוביל אל המערכת המערבית נראה גם הוא כחדר הרוס, אשר בקצהו המזרחי ישנו מעבר נמוך המוביל אל חלל רחב ובלתי מעוצב. צידו הדרומי והדרום-מערבי של החלל נראים כנישות עמוקות ובלויות. לעומתן, צידו הצפוני והצפון-מערבי בלויים פחות וסימני חציבה מקוריים נשמרו בקירותיהם. מצפון חלקו המרכזי של החלל יוצאת מחילה צרה ונמוכה, הנמשכת לאורך מטרים אחדים צפונה ומובילה אל חדר אליפטי רדוד. מחילה נוספת וקצרה יותר יוצאת מצידו הצפון-מערבי של חלל הכניסה הבלוי ומוליכה אל חלל רבוע. בתקרת החלל ישנו שקע רדוד, אשר ממנו נמשכת מחילה קצרה למזרח. יתכן כי בעבר היתה המחילה מחוברת כהמשך ישיר למחילה המובילה אל החדר וכי חציבת החדר ביטלה חלק מהמחילה המקורית. בקצהו הצפון-מזרחי של החדר ישנו פתח קטן אשר ממנו נמשכת מחילה צרה ונמוכה הנמשכת מזרחה וצפונה, תוך שינויי כיוון במספר פניות חדות.

 

 

הערות:

 

  • ניתן להגיע אל מערכת המסתור בנסיעה בדרך עפר (עבירה לכל רכב) היוצאת מקצה הכפר לכיוון עינות שועים.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

לקריאה נוספת  - מערכת מסתור מהתקופה הרומית המוקדמת בעינות שועים, סמוך לעין מאהיל. מאת עוזי ליבנר, ינון שבטיאל וניר דיסטלפלד

 

 

 

 

 

 

שם המערה: מערכת מסתור עין מאהל

אזור: גליל תחתון

נ.צ: 182767/235550

גובה: +303 מ'

 

bottom of page