top of page
מבט מלא אל מכלול החללים

מבט מלא אל מכלול החללים

צילום: בועז לנגפורד

מבט מקורב על חללים חצובים במכלול

מבט מקורב על חללים חצובים במכלול

צילום: בועז לנגפורד

צללית פתח מתוך אחד מחדרי המכלול

צללית פתח מתוך אחד מחדרי המכלול

צילום: בועז לנגפורד

מטבע מנוקב שנמצא באתר

מטבע מנוקב שנמצא באתר

צילום: בועז לנגפורד

תאור המכלול:

כללי:

מכלול החללים המתואר מורכב מכ-20 חללים קיימים ועוד מספר חללים הרוסים, הפרוסים לאורך כ-85 מ', במספר קומות, בבסיס מצוקו העליון של הר ארבל, ממערב לקלעת אבן-מען. מספר חללים, בהם בור מים מטויח ושני תאים חצובים, פעורים בראש המדרון, מתחת לבסיס המצוק, ונמצאים בזיקה ישירה למכלול; שניים מהם תועדו ואילו אחד מהם טרם תועד.

 

קומה תחתונה:

החלל המזרחי ביותר במכלול זה הוא חלל 121. חלל זה מורכב מחדר יחיד (מידותיו 2X1.5 מ') בעל כניסה מעוצבת היטב הנראית כדלת מלבנית, בעלת סף חיצוני המוגבה ב-0.25 מ' מחלקו הפנימי של החדר. בחלקו החיצוני של חלל 121 ישנה מבואה חצובה (A121) הנראית כשריד לחלל גדול שהיה במקום. ממזרח למבואה ישנם שרידים לשני תאים חצובים (B121 ו-C121). מתאים אלו שרד מתאר הקירות וחלק קטן ביותר מהרצפה. המעבר בין שני התאים אפשרי באמצעות מדרגה צרה שגובהה כמטר, המחולקת במרכזה למפלסים שונים.

ממערב למבואה A121 ישנו שטח מקורה נוסף שבחלקו הפנימי חצובים שני חללים: כוך 119 ותא 120. כוך 119 מורכב מחלל פתוח, בעל מתאר רבוע, החצוב בבסיס הקיר. כמטר מעליו ובצמוד לו, ישנו פתח מסוגנן בעל צורת טרפז, המוביל לתא 120. זהו תא רבוע, שמור היטב, בעל קרקעית אופקית המכוסה שכבת הצטברות דקיקה.

כל המרחב המתואר, מקצהו המזרחי של המצוק ועד לאזור פתח תא 120, תחום בצפונו על ידי מדרגת סלע המפרידה בין המכלול לבין מדרון הר ארבל שמתחתיו. מאזור תא 120 ומערבה נמשכות מדרגות סלע דומות, אלא שהם רחוקות מעט מבסיס מצוק המכלול כך שנוצר שטח משופע מפתחי המכלול וצפונה.. מצפון לתא 120, באחת ממדרגות סלע אלו, חצוב חלל מעוגל בעל קירות מטויחים (בור מים 122) הסתום כיום בבליית מצוק רבה. נראה כי חלל זה (ואולי גם חלל מטויח נוסף החצוב ממערב למכלול) שימש כמאגר המים של יושבי המכלול.

ממערב לתא 120 פעור פתח רחב המוביל לחלל רבוע (תא 118) שמידותיו 5X3.5 מ' וגובהו מגיע ל-5 מ'. קרקעית התא אופקית ומכוסה שכבת קרקע עבה, תקרתו אינה אחידה וניכרים בה סימני בלייה. קירות התא אנכיים, כאשר במרכזי ובמזרחי מביניהם חצובות 15 נישות קטנות במצב השתמרות משתנה. על פי צורת הנישות וסידורן בשורות, חשוד חלל זה כקולומבריום "פרימיטיבי".

ממערב לתא 118 ישנו חלל קטן ונמוך (תא/כוך 117) שקרקעיתו מכוסה בבליית מדרון רבה. בסמוך לתא זה ממערב ישנו צמד חללים רחב: תא 115 ותא 116. פתחי תאים אלו הרוסים אך רוב חלל התאים נשמר, למעט חלק מן הקיר שהפריד ביניהם בעבר. קרקעית התאים מכוסה שכבת קרקע עבה ובקירותיהם סימני בליה משמעותיים. מעל תא 115 ישנם שרידים לתא הרוס (A115) ממנו שרדו בעיקר קירותיו וחלק מתקרתו.

מעט ממערב לתאים 115 ו-116 ישנו פתח ברור המוביל לחלל שמור היטב (תא 114), מידותיו 3X2.5 מ' וגובהו 1.3 מ'. מעל תא זה ישנם סימנים לנוכחותו של תא נוסף (A114) שנהרס עם בליית המצוק. מעט ממערב לתא 114 פונה מצוק הר ארבל ונמשך לצפון-מערב. לאחר כ-15 מ' פונה שוב המצוק מערבה וחללים נוספים (בהם גם בור מים מטויח), המתקשרים למכלול אחר, חצובים בו. מעט לפני פנייתו של המצוק חצוב בו צמד חללים זעירים (B114), הנראים כצמד תאים הרוסים.

מצפון לחלל 114, במדרון, ישנה מדרגת סלע נמוכה, בה פעור פתח מלבני המוביל לחלל קטן (תא 113) שמידותיו 1.3X2 מ' וגובהו 1.3 מ'. קרקעית התא מכוסה בבלית מדרון רבה. במדרגת המצוק הנמוכה הבאה חצוב תא נוסף, שלא תועד עדיין. תא זה הוא התחתון ביותר במכלול, ומסמן את קצהו הצפוני.

 

 

מדרגה עליונה:

המדרגה העליונה נמשכת מעל מרכז המדרגה התחתונה, כך שהחלל המזרחי ביותר במדרגה זו (תא 125) נמצא מעל תא 120. מעל מזרח המדרגה העליונה נראים שרידי תאים רבים הנמשכים בשלוש קומות נוספות התלויות בגובה המצוק ללא אפשרות לגישה מלמטה כיום, וברמת השתמרות נמוכה ביותר. תא 125 נראה כחלל רבוע שחלקו הצפוני פתוח אל פני המצוק. מתא זה נמשכת מדרגת סלע מדורגת וצרה המקשרת בינו ובין תא 124. תאים אלו (125 ו-124) מוגבהים מעל החלל המרכזי של מדרגה זו – תא 123. מעל תאים 123-124 ישנו צמד תאים הרוסים (A124 ו-B124), מהם שרד מתאר הקירות ומעט משטח הרצפה.

תא 123 מורכב מחלל גדול ופתוח בעל קרקעית אופקית ותקרה המקרה רק את חלקו הדרומי והמערבי. בחלקו המערבי של חלל התא ישנו שריד לקיר חצוב שהפריד בעבר את חלל התא לצמד תאים נפרדים (המערבי – A123). בתקרה המערבית של תא A123 ישנו פתח מעוגל המוביל כלפי מעלה לתא 126. תא זה מורכב מחלל מרכזי רבוע שלו פתח נוסף הפעור אל פני המצוק. במרכז החלל חצוב בור מעוגל שאינו מטויח (B126). עומק הבור 1.8 מ', קוטר פתחו כ-0.9 מ' והוא מתרחב כפעמון מפתחו ומטה. מדרום (C126) וממערב (A126) למרכז החלל בו חצוב הבור, ישנם חדרים קטנים המסתעפים ממרכז חלל תא 126.  

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

לקריאה נוספת ניתן לגשת לדף המאמרים מערות מפלט מסתור ומקלט בגליל.

 

שם האתר: מכלול חללים ממערב למצודה

נ.צ מרכזי: 196707/247634

גובה: 85 מ' מעל פני הים

 

bottom of page