top of page
חלקו התחתון של הקמין

חלקו התחתון של הקמין

צילום: בועז לנגפורד

שלוון טלוא ראש שנלכד בתחתית המערה

שלוון טלוא ראש שנלכד בתחתית המערה

צילום: בועז לנגפורד

פניני מערות

פניני מערות

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

קמין בגין הינו בור קרסטי המורכב משני קמינים, שהתפתחו בסלע גיר מגיל קנומן (תצ' עמינדב), לאורך סדק הנמשך על ציר צפון-מערב – דרום-מזרח.

למערה פתח אנכי הפעור בראשו של קמין I, מידותיו 1.5X1.5 מ', וצורתו מעוגלת. סביבתו החיצונית של הפתח מאופיינת בפני שטח אופקיים או משופעים במתינות, המורכבים מסלעי גיר חשופים, טרשיים, שביניהם ישנם שטחים מכוסים אדמה כהה.

פתח המערה מוביל לקמין קרסטי עמוק. רוחב הקמין בציר צפון מערב (לאורך הסדק) נשמר כמעט קבוע ועומד על 3 מ', לאומת זאת בציר צפון מזרח משתנה רוחב הקמין מ-0.7 מ', באזור הפתח, ל-4 מ' במרכזו, ול-2 מ' בבסיסו. עומק הקמין מראשו ועד בסיסו הוא 30 מ'. בסיס הקמין נראה כחדר מעוגל, קרקעיתו מכוסה סחף אבנים דק, סלעי מפולת אחדים ושברי ספלאוטמים שעברו המסה משנית. קרקעית הקמין משופעת דרומה, שם ישנו מעבר צר בו עוברים המים לקמין II שקרקעיתו נמוכה במעט מקמין הכניסה.

בתחתית קמין I נמצא פרט בודד של נחש מהמין שלוון טלוא ראש. כמו כן נצפו בנקודה זו: רב רגל שחום, עשים, יתושים ועטלף בודד. בקיר הצפוני, כ-1.3 מ' מקרקעית הקמין, נצפתה תולעת זוהרת התווה קורים.

 

3 מ' מעל בסיס קמין I ישנו "חלון" צר וגובה המוביל לקמין II. קמין זה רחב יותר מקמין הכניסה ונמוך ממנו ב-2 מ' כך שהמים היורדים דרך קמין הכניסה עוברים לקמין II עד למרכזו שם יורדים הם מערבה ונבלעים בסדק צר.

אורכו של קמין II, מבסיסו ועד ראשו, הוא 23 מ'. בסיס הקמין נראה כחדר מאורך הנמשך 4 מ' בציר דרום מזרח ובסופם פונה ונמשך עוד 3 מ' לדרום מערב. בנקודת המפנה ישנה מדרגה נמוכה ומעליה, בקצה הקמין, ישנו קן יערונים.

קרקעית הקמין מכוסה בוץ, סחף אבנים דק ומשטחי זרימה. בקירות הקמין ובקרקעיתו ישנם ספלאוטמים אשר עברו בחלקם המסה משנית (זקיפים, אוזני פיל, נטיפים, משטחי זרימה ופניני מערות).

 

סרטון על התולעת הזוהרת (צילום: ישראל נעמן) : https://youtu.be/Wjq4hbw0v1c

 

 

גישה:

 

  • ניתן להגיע עד 80 מ' מפתח המערה ברכב 4X4.

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת חבל. ניתן לעגון את חבל הגלישה סביב עץ ברוש הגדל כ-1. מ' מפתח המערה.

 

* במערה נצפו עטלף בודד וכן שלד של עטלף – לא זוהה מין.

 

ציוד:

  • חבל באורך 35 מ' לירידה אל המערה – ניתן לעגון עם חבל הגלישה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

שם המערה: קמין בגין

מיקום: פארק בגין

גובה: 815 מ' מעל פני הים

 

bottom of page