top of page
פתח המערה - מבט מבחוץ

פתח המערה - מבט מבחוץ

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: ולדמיר בוסלוב

תאור המערה:

 

מערת יוני תאנים הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). שקעי וכיפות המסה מעוגלות, פרופיל רוחב קמור ומבנה המערה הכללי כאולם אלפטי, אלו סימנים המעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. מעט ספלאוטמים יבשים, אשר הושקעו במחילה צרה בסמוך לחלקו הפנימי של הפתח, מעידים על שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ', שמש יערן ובועז לנגפורד ביוני 2013.

 

למערה פתח גדול (4.5X2.5 מ') בעל צורה אלפטית, אשר נפער בתחתית מצוק מקומי בגדתו הדרומית של נחל תאנים, כ-30 מ' מעל אפיק הנחל. מרחב הפתח נחסם על ידי קיר אבנים מודרני, עדות חלקי בטון המשולבים בבנייתו. במרכז הקיר ישנו פתח מלבני המאפשר כניסה מוגדרת אל המערה, ככל הנראה לצורך השימוש בה כדיר או כמקום מנוחה לרועים. בחזית הפתח גדלים מספר עצי פרי (תאנים ושקדים) המסתירים אותו לצופה ממרכז אפיק הנחל.

חלל המערה מורכב מאולם אליפטי אופקי ומואר למחצה, שמידותיו 15X7 מ', וגובהו המאפיין עומד על 4 מ'. קרקעית האולם אופקי ומכוסה אדמת טרה רוסה אדומה/חמרה וכן לשלשת יונים ופסולת רבה. תקרת האולם קמורה ומורכבת סלע אחיד המכוסה במעט טחב יבש. משולי האולם נמשכות מחילות מוגבלות או נישות רדודות, המופרדות מעיקר האולם על ידי שינוי בגובה התקרה. סמוך לחלקו הפנימי של פתח המערה, על גבי משטח סלע מוגבה, חצובים 4 ספלולים קעורים.

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-850 מ'). ניתן להגיע עד 50 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • שם המערה ניתן לה בעקבות נוכחות היונים בכל חלקיה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת יוני תאנים

נ.צ: 158934/184218

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 210 מ' מעל פני הים

bottom of page