top of page
פתח המערה באחד הצנירים המרשימים ביותר בשומרון

פתח המערה באחד הצנירים המרשימים ביותר בשומרון

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

שפת כלי חרס

שפת כלי חרס

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת צניר ספרין הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 15 מ') המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל טורון (תצורת בענה). שקעי וכיפות המסה מעוגלות וכן פרופיל רוחב מעוגל מעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי.

המערה תועדה על ידי ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ', שמש יערן ובועז לנגפורד ביוני 2013. שם המערה ניתן לה בעקבות קירבת לכפר ספרין.

 

למערה פתח גדול (1.9X2 מ'), מעוגל ובולט למרחוק. הפתח פעור בתחתית מצוק מקומי, במרכז גדתו הדרומית של ואדי א-תינה אשר נשפך בסופו אל נחל תאנים תחתון. הפתח מוביל אל מחילה מאורכת ומוארת למחצה, אשר נמשכת 15 מ' למזרח. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה אדמת טרה רוסה כהה ומעט אבנים וחומר אורגאני. ריכוז סלעים משמעותי יותר נערם בקצה המערה, בחלקה הפנימי של המחילה. תקרת המחילה מעוגלת ומכוסה שכבת פייח שחור.

לאורך הדופן הצפוני של מרכז המחילה נמשך דרגש סלע נמוך, אשר עליו חצוב ספלול קעור שקוטרו 30 ס"מ. בנוסף לספלול אותרו במערה מעט שברי חרסים, בהם שפת כלי יחידה.

 

בבסיס המצוק, כ-5 מ' מדרום לפתח המערה, פעור פתח נוסף המוביל אל חלל קטן בעל מתאר מעוגל. מדרום לפתח החלל נמשך המצוק כצניר עמוק ומרשים ביותר. על גבי קקעית הצניר חצובים 15 ספלולים בגדלים שונים וכן אגן רבוע גדול.

 

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-400 ק"מ).

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת צניר ספרין

נ.צ: 159675/185720

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 291 מ' מעל פני הים

 

bottom of page