top of page
חלל הכניסה למערה

חלל הכניסה למערה

צילום: בועז לנגפורד

כניסות מחלל הכניסה אל חלל צדדי

כניסות מחלל הכניסה אל חלל צדדי

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

 

מערת האורווה הינה מערה בינונית (אורכה הכולל 24 מ') המורכבת משני חדרים אשר נחצבו בסלע קירטון מגיל איאוקן תיכון (תצורת מרישה).

המערה פורסמה בסקר רמת נגב של אמנון בוצי ליבנה מקיבוץ רביבים. קיומה של המערה נודע לאחר מלחמת המפרץ, אז הוכשרה המערה, על ידי בדואים תושבי האזור, לשמש כמקלט בפני ההפצצות העירקיות. מידע אודות המקום נמסר למלח"ם על ידי שלומי אהרון, תושב כפר רתמים. באפריל 2011 מופתה המערה על ידי בועז לנגפורד וולדמיר בוסלוב.

 

 

תיאור המערה:

 

הכניסה אל המערה מתבצעת דרך מסדרון משופע היורד מפני השטח ומערבה, עד לפתחי החדרים הבונים את חלל המערה. פתח החדר המרכזי פעור בחזית קצה המסדרון, רחבו 1.1 מ' וגובהו משתנה בהתאם לנפח ערימת החול החוסמת את רוב מרחב הפתח. בצידו הדרומי של הפתח ישנו גשר סלע, אשר נראה כי נועד לשמש כנקודה לקשירת הבהמות שהושכנו במקום. 8 גשרי סלע נוספים מופיעים בנקודות שונות בפנים החדר ונראה כי מטרת חציבתם זהה.

החדר נחצב במבנה רבוע שמידותיו 6X8.5 מ' וגובהו 2.5 מ'. קירות ותקרת החדר נחצבו בקפידה וסימני החציבה עוד נראים בהם היטב. קרקעית החדר מכוסה טאלוס חול אשר חדר מפני השטח. צידו הצפון-מערבי של החדר נראה כמרחב חשוף ורק צידו הדרום-מזרחי מסגיר את יעוד המקום. בצד זה ישנו קיר סלע, אשר בו נחצבו 4 חלונות קמורים ובבסיסם נחצבו אגנים מלבניים ששימשו כאבוס לבהמות. המעבר אל האבוסים מתאפשר דרך פתח, קמור גם הוא, אשר מפריד את ארבעת האבוסים לשלישיה צמודה ועוד אבוס נפרד. אבוס חמישי נחצב בקיר אזור זה של החדר, בכיוון מנוגד לארבעת האבוסים הנזכרים. אגן נוסף, אשר שונה בצורתו מהאבוסים, נחצב בראש מדרגת סלע, מעברו הצפוני של אזור האבוסים. נראה כי אגן זה שימש כשוקת לנוזלים ולא כאגן להגשת מזון.

פתח החדר המשני של המערה נחצב בצידו הצפוני של מסדרון הכניסה. החדר דומה במאפייניו לאלו של החדר המרכזי, למעט צורתו המלבנית. מידות החדר 8.5X4 מ' וגובהו מגיע ל-2 מ'. כלל חלל החדר חשוף, למעט קצהו הפנימי, שם נחצב ספסל הנמשך לכל רוחב חלל החדר. נראה אם כן כי חדר ה לא שימש כמקום לאכלוס הבהמות אלא אולי את בעליהן.

 

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית ברכב 4X4 דרך כביש הגישה לביר הדאג', או בהליכה רגלית מכיוון נחל הבשור.

  • במערה לא נצפו עטלפים ולא נראה גוואנו.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת האורווה

אזור: מערב הנגב

נ.צ: 119264/047998

גובה: 288 מ' מעל פני הים

bottom of page