top of page
מסך משקעי מערות

מסך משקעי מערות

צילום: בועז לנגפורד

מעבר בין חללים בחלק הפנימי של המערה

מעבר בין חללים בחלק הפנימי של המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח הכניסה למערה

פתח הכניסה למערה

צילום: בועז לנגפורד

שריד לאוכל עשב שנפל במעד לפתח האנכי

שריד לאוכל עשב שנפל במעד לפתח האנכי

צילום: בועז לנגפורד

תיקנים מפרקים חומר אורגני - על שמם נ

תיקנים מפרקים חומר אורגני - על שמם נ

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת תיקנים הינה מערה בינונית המורכבת בעיקרה מפיר אנכי ומספר אולמות. אורכה הכולל של המערה מגיעה ל-65 מ' ועומקה המירבי ל-18.5 מ'. בכל חלקי המערה מופיעים סימני המסה מעוגלת וארובות מפותחות המלמדות כי המערה נוצרה בתהליכי המסה פראטים-היפוגניים בסלע דולומיט מאסיבי מגיל קנומן (תצורת סחנין).

המערה נתגלתה על ידי טוביה נייט, ולדמיר בוסלוב, שמש יערן ובועז לנגפורד באוקטובר 2012.

 

למערה פתח אנכי מאורך (מידותיו 1.1X4 מ') הפעור במדרון גדתו הצפונית של נחל תאנים תחתון, כ-40 מ' מעל בסיס הערוץ. סביבתו החיצונית של הפתח מורכבת ממדרון טרשי הנטוי דרומה בשיפוע כ-30 מעלות. בשטח המדרון גדלה בתה עשבונית ובנקודות שונות נטעו עצי זית. פתח המערה, הפעור מפני המדרון ומטה, כמעט ואינו נראה במבט מתחתית המדרון אך בולט מאד במבט מראשו או מרכזו.

 

פתח המערה פעור בתקרתו של אולם מעוגל (A) שמידותיו 8.5X7 מ' וגבהו 9 מ'. קרקעית האולם מכוסה אבנים רבות היורדות בדרדרת קטנה צפונה. קירות האולם אנכיים ומכוסים בשכבת טיח עבה. בנקודות שונות בהן מקולפת שכבת הטיח, ניתן להבחין בקירות אבן דלים הסוגרים או ממלאים חללים טבעיים הפעורים בקירות האולם. בתחתית קירות האולם, בקו אחיד מעל גובה הקרקע מסתיימת שכבת הטיח ושרידי רצפה בנויה דבוקים בה במקומות שונים.

נראה כי בעבר הוכשר אולם הכניסה למערה, שהינו חלל טבעי במקורו, כבור מים. הכשרת החלל נעשתה בבניית רצפה מפולסת, בסגירת נישות וכוכים טבעיים ובטיוח מלא של כל חלל הבור. תהליכי בליה מאוחרים גרמו לקריסת הרצפה ולהתקלפות חלק משכבת הטיח. ניתן להניח כי בליית הבור ונטישתו חלו לפני זמן רב, מאז השתכנו במערה עטלפי פירות רבים (כ-200 פרטים, אוקטובר 2012) אשר כיסו בגלליהם את כל קרקעית המערה.

 

על גבי שטחים נרחבים בקירות המערה גדל טחב ירקרק המתקיים בזכות אור שמש החודר מפתח המערה. בצידו הדרומי ש אולם A ישנה נישה מעוגלת קטנה שבתקרתה ישנה כיפת המסה מפותחת בה מצטופפים עטלפים רבים. בצידו המערבי של האולם, בגובה קרקעיתו, ישנו פתח זעיר המוביל לחדר קטן (A1) בו הושקעו ספלאוטמים רבים. בצידו הצפוני של אולם A, בתחתית מדרון קרקעיתו, ישנו פתח רחב ונמוך המוביל מטה אל החלל המרכזי במערה (B).

 

קרקעית החלל מכוסה בחלקה בערימת האבנים היורדת מחלל A ובחלקה מורכבת ממשטח אופקי מכוסה גוואנו. בתקרת החלל ישנן מספר מדרגות היוצרות בו אזורי משנה וכן כיפות המסה, ארובות של ממש, העולות גבוה מעל קרקעיתו. מחלל B מתפצלת המערה לשני כיוונים: מצפון- מזרח לחלל B ישנו פתח נמוך החסום בחלקו על ידי גשר סלע עליו הושקעו זקיפים נמוכים. מעבר זה מוביל לחדר אליפטי גבוה (C) שמידותיו 5X2.5 מ' וגובהו מגיע ל-10 מ'. בצידו של חלל זה ישנה נישה מעוגלת שבתקרתה פעורה ארובת המסה גבוהה וצרה.

ֿ

מצפון לחלל B ישנו מעבר נמוך ורחב המוביל לחלל מעוגל ונמוך בעל קרקעית אופקית המהווה חלל מעבר אל אולם D. מידות חלל המעבר 4.5X5 מ'. מתארו הכללי מעוגל ובקירותיו פעורים מספר שקעי המסה מעוגלים. אולם D נמצא מצפון לחלל המעבר והוא מורכב מחלל מעוגל שמידותיו 8.5X9 מ'. קרקעית האולם אופקית ומכוסה בוץ וגוואנו רב.

בתקרת האולם פעורות ארובות המסה מפותחות המטפסות עד 18 מ' מעל קרקעיתו. עשרות רבות של עטלפי פירות בחרו בארובות אלו כמקום השתכנות נוח. פגרי עטלפים שנפלו אל קרקעית האולם נאכלים ומפורקים על ידי אלפי פרוקי הרגלים החיים בכל מרחב המערה. הסוג הבולט ביותר מבין פרוקי הרגלים הם תיקנים רבים שנרתיקי ביציהם מפוזרים באלפים בצמוד לקירות חללי המערה. פרוקי רגלים נוספים הם כדרוריות מהסוג טחבית, רבי רגל שונים וקרציות (לא קרציית מערות).

 

 

הערות

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-850 מ'). ניתן להגיע עד 50 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

  • הירידה אל המערה מצריכה עזרת 10 מ' חבל עזר ללא צורך בציוד גלישה. את החבל ניתן לעגון בצמוד לפתח המערה.

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

            בחזרה לדף הסקר

 

שם המערה: מערת תיקנים

נ.צ: 156445/186408

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 146 מ' מעל פני הים

 

bottom of page