top of page
פתח מערת טרסות

פתח מערת טרסות

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - בולט למרחוק

פתח המערה - בולט למרחוק

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת טרסות הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל קנומן (תצורת סחנין). על פי מבנה המערה כאולם נרחב ובהתאם למצאי המערות בסביבה הקרובה, סביר להניח כי המערה נוצרה בתנאי המסה פראטים-היפוגניים.

המערה נתגלתה על ידי טוביה נייט, ולדמיר בוסלוב, שמש יערן ובועז לנגפורד באוקטובר 2012.

 

למערה שלושה פתחים, אחד הפעור בחזיתה ושנים הפעורים בתקרתה. הפתח העיקרי הוא הפתח שבחזית המערה, מידותיו 8.2X2.4 מ', צורתו הכללית קמורה והוא בולט למרחוק. פתח זה פעור בקצה שלוחה מתונה שאותה מקיף הנחל בפיתול חריף. על גבי השלוחה נטוע כרם זיתים קטן ובסביבתה ישנן טרסות חקלאיות רבות – מקור לשם המערה.

פתח המערה מוביל אל אולם מעוגל ומואר למחצה. מידותיו 11X11 מק וגובהו מגיע ל-4 מ'. קרקעית האולם מכוסה עפר ומעט אבנים והיא משתפלת בירידה מתונה מהפתח לכיוון פנים האולם. תקרת המערה מורכבת מסלע בלוי ומפוייח, ככל הנראה כתוצאה ממדורות רועים המשתמשים בחלל. בתקרת המערה, סמוך לפתחה הראשי, פעורים שני פתחים מעוגלים שנראה כי נוצרו עקב בליית הסלע המרכיב את התקרה.

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-850 מ'). ניתן להגיע עד 15 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת טרסות

נ.צ: 158258/184867

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 179 מ' מעל פני הים

bottom of page