כתב: עמוס פרומקין, מתוך 'נקרות צורים', חוברת מספר 10.

שם המערה: מערת שכניה

אזור: גליל מערבי

נ.צ: 173489/249847 (ישראל ישנה)

רום: 425+ מ'

האתר פותח ומנוהל על ידי יואב נגב, כל הזכויות שמורות