top of page
חלקה הפנימי של המערה - עוד חודר אור מהפתח

חלקה הפנימי של המערה - עוד חודר אור מהפתח

צילום: בועז לנגפורד

פגר טרי של פרסף בסמוך לפתח המערה

פגר טרי של פרסף בסמוך לפתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח מערת סהרון

פתח מערת סהרון

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת סהרון הינה מערה קטנה (אורכה המצטבר 16 מ' וגובהה הכולל 11.8 מ') המורכבת בעיקרה ממחילה מאורכת. מתארה העגול של מחילת המערה כמו גם כיפות המסה רבות הפעורות בה מלמדים כי המערה נוצרה בתהליכי המספה פראטים-היפוגנים שפעלו בסלע גיר מגיל טורון (תצורת שבטה).

פתח המערה נתגלה בחורף 2011 על ידי שמוליק אבידן. ב-19.1.13 נבדקה ומופתה המערה על ידי ולדמיר בוסלוב ובועז לנגפורד.

 

תאור המערה:

למערה פתח אלפטי (1.5X3.7 מ') הפעור במרכז המצוק המשופע המרכיב את המפנה הדרומי של הר סהרונים. פתח המערה מוביל לחלל צר וגבוה, מואר למחצה, שבתקרתו פעורה כיפת המסה רדודה. במקביל-מתחת לחלל זה ישנה מחילה נמוכה הנמשכת כ-2 מ' לצפון-מזרח.

מחלל הכניסה נמשכת מחילה קצרה המטפסת בתלילות (כ-40 מעלות) לצפון-מזרח. בקצה המחילה, כ-8 מ' מהפתח, מתחברת המחילה לחדר רבוע (מידותיו 6X6 מ') אשר בדומה למחילה גם הוא נטוי בירידה תלולה לכיוון הפתח. תקרת החדר בלויה ומעט מתפוררת, מה שחושף את קווי השיכוב של שכבות הסלע בה התפתחה המערה.

 

הערות:

  • ניתן להגיע אל פתח המערה בהליכה רגלית לאורך מורדותיו הדרומיים של הר סהרונים.

  • במערה ישנם משקעי מערות שנוצרו מהתגבשות שתן עטלפים. בזמן הביקור במערה נמצא בה פגר טרי של עטלף מהסוג פרסף (אולי פרסף נגב).

כתב: בועז לנגפורד

 

שם המערה: מערת סהרון

נ.צ: 1425/0002

מיקום: דרום מכתש רמון

גובה: 532 מ' מעל פני הים

 

bottom of page