top of page
פתח מערת אוצר - מבט מבפנים

פתח מערת אוצר - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

פתח מערת אוצר - ניתן לזיהוי לפי השפך בחזית

פתח מערת אוצר - ניתן לזיהוי לפי השפך בחזית

צילום: בועז לנגפורד

מאובן רודיסט שנמצא במערה

מאובן רודיסט שנמצא במערה

צילום: בועז לנגפורד

כללי:

מערת אוצר הינה מערה קטנה המורכבת בעיקרה מאולם מפותח וממחילה צדדית. אורכה הכולל של המערה עומד על 41 מ' ועומקה המרבי מגיע ל-12 מ'. סימני המסה מעוגלים מעידים כי המערה נוצרה מתחת למי התהום באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה. תהליכים מאוחרים ליצירת המערה כוללים השקעת משקעי גבס ומלח וכן הצטברות משמעותית של סדימנטים רבים. 

 

תיאור החלל:

למערת אוצר פתח קמור הפעור בגובה גדתו הדרומית של ערוץ מקומי הנשפך למרכז דייקת הבשור. זיהוי הפתח אפשרי בקלות בזכות ערימת שפוכת אדירה הפזורה בחזיתו. ערימת השפוכת נוצרה בעקבות פעילות של מחפשי אוצרות אשר ביצעו חפירות רחבות היקף בכל חלקי חלל המערה. החפירות כוללות שני בורות גדולים הנפרשים על שטח של ~4X3 מ' ועומקם מגיע ל~4 מ'. הבורות נחפרו בסדימנט שבקרקעית חלל המערה, תוך שימוש בכלים מכניים לפירוק סלעים גדולים הפזורים בחלל.

בראש ערימת השפוכת ובחזית פתח המערה, גדל עץ שיטה אסטראלית קטן. מהפתח נמשך אולם המערה לדרום, תוך שהוא מחולק לחללי משנה על ידי ערימות השפוכת הפזורים בכל חלקיו. ערימות השפוכת מפרידות בין חלקו החיצוני והמואר של האולם ובין חלקו הפנימי והחשוך. האולם התפתח לאורך סדק בולט בכיוון אזימוט 200, לאורכו אף נוצרה מדרגה גבוהה בתקרה. מדרגות נוספות בתקרה נוצרו עקב קריסה לאורך מישורי שיכוב אופקיים. מרבית שטח התקרה מכוסה פיח שחור המטשטש את הפרטים המקוריים בסלע האם. באזורים שמורים, אשר לא סבלו מקריסה ופיוח, נראים סימנים להמסה מעוגלת, דוגמת שקעים מעוגלים וקירות מוחלקים. בחלקו הצפון-מזרחי של האולם, באזור הסמוך לפתח, נחשף בתקרה אזור פורזי הנראה כשונית שמורה ומפותחת. בתקרת צידו הדרומי של האולם ישנם מאובני נבירות אופקיים שככל הנראה משתייכים לאיכנופציאס מהסוג סקוליטוס. 

קרקעית האולם מעורבלת ביותר עקב פעולות החפירה שנעשו במקום. עם זאת ניתן להתרשם מאופיו המקורי של הסדימנט במחשופים מוגבלים שנותרו בנקודות שונות בצמוד לדפנות החלל. מחשוף סדימנט בסמוך לחלקו הפנימי של הפתח מורכב מלס בהיר עשיר בכונכיות שבלולים (לבנונית). הצטברות זו אופיינית למדי למישורי הלס שבפני השטח בסביבת המערה. הצטברות ייחודית יותר מופיעה בחלקו הפנימי ביותר של החלל, בצמוד לדופן הדרומית. בנקודה זו ישנה הצטברות משוכבת המורכבת בחלקה התחתון בעיקר מהתמוטטויות סלעים ואבנים. החלק העליון מורכב משכבות דקות של עפר תחוח ובהיר, בו מעורבים גללי שפנים, יעלים, עטלפים וכן חומר צמחי ומעט חצץ. על פני השטח של המחשוף מופיעים גללי דורבנים, שפנים וכן עצמות לסת של יעל (?). על הדפנות באזור זה ישנם שרידים של ציפוי גבס מסיבי וגבס-מטבעות שעוביים מגיע ל-2 ס"מ. פרחי מלח רבים ומפותחים מכסים את הדופן, לעיתים אף על גבי ציפוי הגבס. 

מחילה אופקית, צרה ונמוכה נמשכת מחלקו המערבי של מרכז האולם ומערבה. קרקעית המחילה חפורה לעומק 40 ס"מ, מה שמקל מאוד על התנועה בה. בחתך החפירה נראות שכבות עפר תחוח בצבע אפור-שחור המעידים על שריפה שארעה במקום. יתכן וחומר שרוף זה חדר מאולם הכניסה המפוייח. בקירות המחילה ישנם קרומי גבס דקים ושפע של פרחי גבס.

 

שלבי התפתחות החלל:

על פי המתואר נראה כי ניתן לסכם את השלבים השונים ביצירת והתפתחות המערה כך:

  1. יצירת החלל המקורי באקוויפר הכלוא של תצורת שבטה.

  2. התרוקנות המערה ממים והשקעת ציפוי גבס על הקירות.

  3. קריסות משמעותיות בתקרת המערה גרמו למילוי עבה של הקרקעית.

  4. חיתוך חלל המערה על ידי פני השטח וחשיפת הפתחים. 

  5. הצטברות סדימנט המכיל חומרים אורגנים וביולוגים לעובי של כ-0.5 מ'.

  6. חפירת החלל על ידי מחפשי אוצרות.

 

הערות:

במערה מקננות יוני סלע וכן ציפור נוספת, ככל הנראה סיס או סנונית. 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת אוצר 

מיקום: נחל הבשור

נ.צ: 124047/036426

רום: 464+

bottom of page