top of page
פתח מערת ואדי נוביריס - מבט מבפנים

פתח מערת ואדי נוביריס - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

קצה מחילת המערה

קצה מחילת המערה

צילום: בועז לנגפורד

קן בוץ של צרעה במרכז המערה

קן בוץ של צרעה במרכז המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

כללי:

מערת ואדי א-נוביריס הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 25 מ') שהתפתחה בתהליכי המסה פראטיים בסלע גיר מגיל טורון (תצ' שבטה). המערה מורכבת בעיקרה ממחילה קצרה, דו מפלסית, שהתפתחה בסלע גיר משוכב ומשופע בכיוון צפון-צפון-מערב – דרום-דרום-מזרח (דיפ +º25.5 באזימוט 292).

 

המערה התגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, בועז לנפורד וסטאס פרימק בשנת 2011 במהלך חיפושים אחר מערת עמל אל ואטואט.

 

הפתח וסביבתו:

למערה פתח מעוגל (מידותיו 2X2.2 מ') הפעור כ-5 מ' מתחת לראש מצוק נמוך הבונה את תחתית גדתו הדרומית של קניון ואדי א-נוביריס. הגישה אל הפתח אפשרית בגלישה בעזרת חבל אותו ניתן לעגן בסדקי סלע מעל למצוק בו פעורה המערה. בצידו המזרחי של הפתח הונחו מספר אבנים גדולות המשמשות כמדרגה מאולתרת המקלה על הגישה אל הפתח ללא חבל.

 

חלל המערה:

פתח המערה מוביל למחילה רחבה הנמשכת כ-15 מ', מהפתח ודרומה. קרקעית המחילה משופעת ממרכז המחילה לכיוון הפתח וממרכז המחילה לכיוון חלקה הפנימי. בכל חלקיה מכוסה קרקעית המחילה בסדימנט יבש, כהה, ומעורבל ביותר, בו מצויים גם שברי חרס רבים ופרטי צור אחדים. קירות ותקרת המערה מורכבים מסלע חשוף בו בולטים סימני המסה פראטית בדמות כיפות ושקעי המסה מעוגלים. בתקרת מרכז המחילה ישנה ארובה רחבה העולה כ-4.5 מ' מעל קרקעית המחילה. בצידה הצפוני והדרומי של הארובה נמשכת מחילה אופקית, המקבילה ממעל למחילת הכניסה. בצידה הצפוני מתחברת המחילה העליונה אל חדר קטן היורד ומתחבר אל מחילת הכניסה, כ-4 מ' מדרום לפתחה. בחלקה הפנימי של מחילת הכניסה, כ-10 מ' מדרום לפתח המערה, ישנו מעבר נמוך מעברו נמשכת המחילה כ-5 מ' נוספים. בתקרת אזור נמוך זה מופיעות שכבות קונגלומרט בהיר ומשוכב. קרקעית אזור זה נטויה דרומה ובה מעורבים שברי כלי חרס וחלקי ענפים מפוחמים.

 

הערות:

  • ניתן להגיע עד קניון ואדי א-נוביריס בעזרת רכב 4X4 בו ניתן לנסוע על דרך עפר היורדת מהמחצבה שמצפון לכוכב השחר ועד לפתחת ואדי עוג'ה. משפת קניון הנחל ניתן לרדת רגלית עד מעל פתח המערה.

  • בזמן הביקור במערה ניצפו בה כ-20 פרטים של עטלף מהסוג יזנוב.

 

 

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

 

 

 

שם המערה: מערת ואדי א-נוביריס

נ.צ: 188152/151852

מיקום: מזרח בנימין

גובה: 70 מ' מעל פני הים

bottom of page