top of page
מיקום המערה בתצלום מהגדה ממול

מיקום המערה בתצלום מהגדה ממול

צילום: בועז לנגפורד

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה

פתח המערה

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה במבט מבפנים

פתח המערה במבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

תיאור המערה:

 

מערת נוף דולב הינה מערה בינונית המורכבת מאולם יחיד שהתפתח בסלע חוואר קירטוני מתצורת קטנה.

המערה מופיעה בסקר הקרסט שנערך בתחילת שנות ה-90 על ידי איתי פישנהדלר באגן הנחל. בסקר זה מופתה המערה וסומנה כמערה מספר 129. סקירה חוזרת של המערה נעשתה על ידי ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ, ובועז לנגפורד באוגוסט 2015. מידע אודות המערה מופיע גם במפות האתר 'עמוד ענן'.

למערה שני פתחים הפעורים בגובה גדתו הצפונית של ואדי דילב (נחל דלבים). הפתח העיקרי נראה טבעי והמשני נראה חצוב. מידות הפתח העיקרי 10X1.9 מ' וצורתו הכללית קמורה. בתחתית הפתח נבנה קיר אבני שדה מאסיבי אשר נהרס בחלקו. הפתח פעור בצידו המערבי של חלל המערה וחודר דרכו אור אל רוב שטח החלל. חלל המערה מורכב מאולם מוארך שמידותיו 30X10 מ' וגובהו מגיע ל-3.5 מ'. קרקעית החלל אופקית ומכוסה בסדימנט אפור הדוק, חומר אורגאני ומעט אבנים. מספר סלעים גדולים מכסים את מרכז צידו המזרחי של האולם ונראה שמקורם בקריסה מקומית של תקרת המערה. קירות המערה ותקרתה קמורים ומורכבים מסלע בלוי ומפוייח.

בכל חלקי המערה נצפו פרוקי רגלים מעטים: מספר מיני עכבישים, תיקן מצרי (זכר ונקבה), זבובונים, נמלים. בנוסף נראו קוצים וגללי דורבן ישנים וכן פרט בודד של עטלף, ככל הנראה אחד ממיני הפרסף הקטנים. בתקרת המערה ישנו קן בוץ של סנונית.

 

 

הערות:

 

  • ניתן להגיע אל המערה בהליכה רגלית מהיישוב טלמון. ניתן להגיע בפריווט עד כ-200 מ' מפתח המערה.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: בור קביא

מיקום: מערב בנימין

נ.צ: 150567/154817

גובה: +199 מ'

bottom of page