top of page
פתח המערה - מבט מבחוץ

פתח המערה - מבט מבחוץ

צילום: בועז לנגפורד

פתח המערה - מבט מבפנים

פתח המערה - מבט מבפנים

צילום: בועז לנגפורד

ספלול חצוב

ספלול חצוב

צילום: בועז לנגפורד

שמש יערן בפנים המערה

שמש יערן בפנים המערה

צילום: בועז לנגפורד

תאור המערה:

 

מערת ניחוחות א-ראס הינה מערה קטנה (אורכה הכולל 13 מ') המורכבת בעיקרה מחלל יחיד אשר נוצר בסלע דולומיט מגיל טורון (תצורת בענה). שקעי וכיפות המסה מעוגלות וכן פרופיל רוחב קמור מעידים כי המערה נוצרה כמערה היפוגנית בתווך הפראטי. ספלאוטמים בלויים (נטיפים, משטחי זרימה, אלמוגים), אשר הושקעו בכל חלקי המערה מייצגים שלב פעילות ודוסי המאוחר להתרוקנות החלל ממים.

המערה נתגלתה על ידי ולדמיר בוסלוב, יורי ליסוביץ', שמש יערן ובועז לנגפורד ביוני 2013. שם המערה ניתן לה בעקבות ריחות שריפת הפסולת של הכפר הקרוב א-ראס.

 

למערה פתח גדול (1.8X1.1 מ') בעל צורה מעוגלת הבולט למרחוק. הפתח פעור בתחתית מצוק מקומי בראש גדתו הדרומית של הנחל, כ-100 מ' מעל האפיק. הפתח מוביל אל מחילה מעוגלת ומוארת למחצה, אשר נמשכת לדרום ולאחר 6 מ' פונה למזרח והופכת חשוכה. קרקעית המחילה אופקית ומכוסה בשכבה דקה של סדימנט כהה מהודק ומעט אבנים. ספלול קוני חצוב על גבי בלט סלע חשוף, בקרקעית צידו המערבי של פנים הפתח. תקרת המערה מפוייחת ונמשכת בחוסר רציפות, כתוצאה מכיפות המסה הפעורות בה. משקעי מערות בלויים מכסים את חלק מהתקרה וקירות המערה. משקעים שמורים יותר מצויים בחלקה הפנימי של תקרת המחילה, לאחר שזו פונה למזרח. בנקודת הפניה ישנו כתם טחב שהתפתח סביב טפטוף פעיל מקיר המערה.

 

 

הערות:

 

  • הגישה אל המערה אפשרית בהליכה רגלית מכביש 557 (כ-2.5 ק"מ). ניתן להגיע עד 200 מ' מפתח המערה בנסיעה ברכב 4X4 בדרך עפר העוברת במרכז ערוץ נחל תאנים.

נכתב על ידי: בועז לנגפורד

שם המערה: מערת ניחוחות א-ראס

נ.צ: 157579/184339

מיקום: נחל תאנים תחתון

גובה: 266 מ' מעל פני הים

 

bottom of page